Biomedicinska Utbildningssektionen – BUS

Biomedicinska utbildningssektionen – BUS är MF:s sektion för dig som studerar följande program vid Karolinska Institutet:

  • Kandidatprogrammet i biomedicin
  • Masterprogrammet i biomedicin
  • Masterprogrammet i toxikologi
  • Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna
  • Magisterprogrammet i nutritionsvetenskap

BUS huvudsakliga fokus är att samla studenter och diskutera frågor som rör utbildning och den pedagogiska utvecklingen i programmen. Studentens intresse gentemot KI i allmänhet representeras också genom representation i beslutsfattande kommittéer vid universitetsinstitutionerna. Sektionen organiserar också evenemang och sociala aktiviteter för studenterna under året. Våra senaste evenemang har involverat allt från middagar och evenemang på campus, helger på Solvik till deltagande i den nationella brännbollsturneringen, Bio-bollen.

Bli studentrepresentant!

Som studentrepresentant i BUS har du den unika möjligheten att delta i att styra din utbildning och framföra idéer och tankar du har om den sociala och akademiska utvecklingen för programmen under BUS-paraplyet. Valet av studentrepresentanter äger rum varje år i oktober, men du som är intresserad är när som helst under året välkommen att kontakta oss!

Ordförande: Maren Gerdes
Vice ordförande: Elizabeth Vaisbourd

KI och BUS var värdar för Biobollen 2018, credit för videon till Uppsala-teamet: