Doktorandsektionen (DSA)

Doktorandsektionen (DSA) är MF:s sektion för forskarutbildningsstudenter vid KI. DSA ämnar förbättra situationen för doktorander vid Karolinska Institutet (KI) i form av handledning, utbildning, lön, arbetsmiljö och andra viktiga aspekter. Vi är den största sektionen inom MF, med ansvar för alla doktorander vid KI, ca 2200. De elva styrelsemedlemmarna är valda på årsbas och sammanträder minst 9 gånger per år.

Varför ska du vara med?

För att vara en framgångsrik forskare krävs mer än bra vetenskapliga kunskaper och egenskaper. Du kan lära dig mycket om hur universitetet fungerar, hur beslut tas och hur du kan påverka händelser. Därtill kan du bli vald som studentrepresentant av DSA inom många KI styrelserna och kommittéerna. Du kommer också vara en del av ett grymt och energiskt team som vill förbättra och förgylla vardagen för oss själva och våra medstudenter.