Logopedsektionen (LoS)

Logopedsektionen (LoS) är MF:s sektion för studenter vid logopedprogrammet vid KI. Logopedsektionen arbetar för att föra studenternas talan i dialog med Karolinska Institutet. Sektionen arbetar med frågor om studenthälsa, utveckling av utbildningen och studiesociala aktiviteter. På sektionens möten utses studenter för representation i programmets kommittéer och grupper.

Följ oss på Facebook: Logopedsektionen-KI! Där uppdaterar vi med aktiviteter och information!
Besök också Logopedernas studentsektion genom att logga in på pingpong. Där finns information om aktiviteter, möten och protokoll från sektionens möten.

Om Du har frågor gällande Logopedsektionen, vänd Dig gärna till styrelsen på [email protected].

Nyantagna studenter rekommenderas att besöka Logopedprogrammets sida på ki.se (Utbildningar vid KI -> Utbildningsprogram -> Logopedprogrammet). Styrelsen har ett övergripande ansvar för sektionens aktivitet och arbete.