Läkarsektionen – LS

Läkarsektionen (LS) består av Medicinska Föreningens medlemmar som studerar läkarprogrammet vid Karolinska Institutet. Sektionen leds av en sektionsstyrelse och representerar samtliga läkarstudenter i utbildningsrelaterade frågor i temakollegier, kommittéer, programrådet (PR), programnämnden (PN) samt olika arbetsgrupper inom Karolinska Institutet. Alla sektionsmedlemmar kan väljas till studentrepresentanter i dessa organ.

Studiebevakning

Läkarsektionens främsta uppgift är att arbeta med utbildningsbevakning. Vi gör det genom att tillsätta studentrepresentanter i de kollegier och kommittéer som diskuterar och beslutar om läkarutbildningen på Karolinska Institutet. Genom att utvärdera och omforma kurser, vara med och lösa problem, komma med synpunkter och förbättringsförslag och delta i långsiktigt förbättringsarbete har sektionens studentrepresentanter ett stort inflytande över programmets utformning.

Under terminerna kallas alla läkarstudenter till sektionsmöten. Där diskuterar vi aktuella frågor som rör utbildningen och stämmer av med studentrepresentanterna om hur arbetet går i de olika kollegierna och kommittéerna.

Två till tre gånger per termin hålls nationella så kallade OMSiS-möten där representanter från alla utbildningsorter möts och diskuterar utbildningsfrågor rörande läkarutbildningen. Detta är ett utmärkt tillfälle att lära känna studenter från andra utbildningsorter och få en insikt i hur de olika utbildningarna skiljer sig åt. Läkarsektionen samordnar dessa möten i Stockholm och medverkar på samtliga OMSiS-möten på andra orter.

Studiesocial verksamhet

Läkarsektionen ansvarar även för att ordna studiesocial verksamhet för sektionsmedlemmarna. Bland annat ordnar sektionen Introduktionsinternatet i början av terminen för alla nya läkarstudenter, och driver Läkarsektionens sociala kommitté LÄSK och Medicinar-SM.

Introduktions-
internatet

Läkarsektionens introduktionsinternat ordnar mottagningen av alla nya läkarstudenter vid KI. Vill du också vara fadder? Håll utkik på fb-sidan för när det är dags att söka fadder!

LÄSK

Läkarsektionens sociala kommitté (LÄSK) ser till att hålla igång studentlivet vid KI och ordnar massa kul evenemang för läkarstudenter, så som sittningar och pubrundor.

Med-SM

Medicinar-SM är en tävling som arrangeras en gång per år, där Sveriges alla 7 läkarprogram tävlar om vilket universitet som är starkast, snabbast och kämpar hårdast! De 6 idrottsgrenarna är: simning, volleyboll, fotboll, innebandy, dragkamp och löpning.