Psykologsektionen (PsyKI)

Psykologsektionen (PsyKI) är MF:s sektion för studenter vid psykologprogrammet vid KI.

PsyKI anordnar bl.a. fester för psykologstudenterna, välkomstaktiviteter för nyantagna och pubkvällar. Ambitionen är att skapa kontakt över klassgränserna och bidra till ett rikare studentliv. Dessutom är det här vi diskuterar nya idéer och lägger fram förslag på förbättringar av programmet som sedan förs vidare till programrådet.

Vi i PsyKI har stort inflytande i vad som händer på programmet och framförallt i aktiviteterna som anordnas. Att engagera sig ger möjlighet till många nya kontakter och ger också en chans att bidra med egenskaper och intressen. Vi tycker det vore jätteroligt om Du vill vara med och engagera dig! Dock behöver man naturligtvis inte vara engagerad för att komma på våra möten. Alla är välkomna att komma och lyssna på vad som händer i PsyKI just nu, fika med oss och framföra åsikter och idéer.