Studentombud

Medicinska Föreningens studentombud är en oberoende instans som du som student kan vända dig till med frågor angående KI:s regelverk, eller som stöd i konflikter eller andra uppkomna situationer under din studietid. Ärenden behandlas konfidentiellt, det är alltid avgiftsfritt och finns till för ALLA studenter, oavsett medlemskap i Medicinska Föreningen eller inte.

STUDENTOMBUDET KAN STUDENTOMBUDET KAN INTE
  • Vara en neutral, oberoende instans mellan dig som student och KI i en eventuell konflikt
  • hjälpa dig att förstå dina egna rättigheter och skyldigheter
  • hjälpa till med klagomål
  • undersöka om KI följer reglerna i hanteringen av dina ärenden och att dina rättigheter skyddas
  • ta parti
  • bestämma i ärendet
  • instruera eller instrueras av enheter eller beslutsorgan vid KI
  • vara en överklagandeinstans för frågor som redan behandlats av andra enheter eller beslutsorgan vid KI

Tveka aldrig att höra av dig till studentombudet, då arbetet går ut på att både stödja enskilda studenter, samt verka för bättre villkor för alla vid KI.

Följ oss på Facebook!

Studentombudet och doktorandombudet vid MF har en gemensam Facebook-sida där de lägger upp aktuella nyheter som berör studenter och doktorander. Följ dem för att hålla dig uppdaterad om vad som händer!

Studentombudet vid Medicinska Föreningen
Nazira Hammoud Shahwan
[email protected]
08 – 524  830 73