Tillsatta positioner

Här hittar du listan över samtliga positioner där Medicinska Föreningen utser studentrepresentanter, samt vilka som är valda.

En kortare förklaring av respektive position kommer inom kort