Vakanta positioner

Nedan finner ni de positioner som finns sökbara just nu.

Skicka ansökan till [email protected]

I ansökan ska det framgå vilken utbildning du läser, termin samt tidigare erfarenheter av studentrepresentation.

Sidan är under uppdatering… Page is under maintenance