Vakanta positioner

Nedan finner ni de positioner som finns sökbara just nu.

För att söka en position, maila en motivering till [email protected] så tar styrelsen upp det på nästkommande möte.

Styrgrupp för SciLife master
KI, SU och KTH har en gemensam master inom Molekylära tekniker i livsvetenskaperna. Den är tätt kopplad till SciLife Lab här på campus, varav namnet på gruppen. Styrgruppen ansvarar för styrningen och utvecklingen av detta samarbete och studenterna är som alltid en essentiell del av det arbetet. Nu söks du som vill påverka och medverka i denna utveckling.

Denna ansökan är för perioden fram till årskiftet. Ny utlysning sker senare i höst för 2018

Sök till [email protected]

Referensgrupp för KIBs språkverkstad (biblioteket) 
KIB ansvarar för Språkverkstaden, som hjälper studenter med det akademiska skrivandet. Språkverkstaden utvecklas konstant och för att säkra att utvecklingen sker i eftersökt riktning har vi studenter en möjlighet att delta i en referensgrupp för språkverkstaden där nya förslag kan lyftas, samt feedback på nuvarande verksamhet föras fram.

Denna ansökan är för perioden fram till årskiftet. Ny utlysning sker senare i höst för 2018

Sök till [email protected]