Vakanta positioner

Nedan finner ni de positioner som finns sökbara just nu.

Skicka ansökan till [email protected]

I ansökan ska det framgå vilken utbildning du läser, termin samt tidigare erfarenheter av studentrepresentation.

Styrgrupp för kvalitetssystem
– Leder det centrala arbetet med KIs kvalitetssystem. Till skillnad från beredningsgruppen för kvalitetssystem arbetar styrgruppen med KIs övergripande arbete.

Bedömargrupp för Core-Faciliteter
– Bedömargruppen tar in och bedömer ansökningarna om att bli Core-Facilitet, eller specialutrustad lärandemiljö. Gruppens arbete avgör hur mycket pengar vardera lokal tilldelas.

Samordningsgrupp för introduktion
– Nystartad grupp för att samordna KIs, OFs och MFs introduktionsaktiviteter.

Arbetsgrupp för studieavgiftsbelagda studenter
– Gruppen ska arbeta med att utveckla stödfunktionerna för de globala studieavgiftsbelagda studenterna. Arbetet ska senare integreras i KIs arbete med internationalisering för att bli en mer attraktiv läroplats.

UN
– Utbildningsnämnderna arbetar med grundutbildningen vid respektive institution. I dessa beslutas allt ifrån åtgärder till följd av kursutvärderingar till nya kursplaner.

studentrepresentant i Utbildningsnämnden vid BioNut 3 st
studentrepresentant i Utbildningsnämnden vid CMB 2st
studentrepresentant i Utbildningsnämnden vid FyFa 3st
studentrepresentant i Utbildningsnämnden vid KBH 1st
studentrepresentant i Utbildningsnämnden vid KIDS 2st
studentrepresentant i Utbildningsnämnden vid MMK 2st
studentrepresentant i Utbildningsnämnden vid MTC2 st
studentrepresentant i Utbildningsnämnden vid Neuro 2st
studentrepresentant i Utbildningsnämnden vid OnkPat 2st