Vakanta positioner

Nedan finner ni de positioner som finns sökbara just nu.

För att söka studentrepresentantuppdrag för 2018 söker du via valsidan: medicinskaforeningen.se/val-2018

Vill du representera de kliniska doktoranderna på Karolinska Institutet i en utvärdering av den kliniska forskningen i Sverige?

Vi söker 4 doktorander som ska delta i en hearing på engelska i Stockholm tisdagen den 16 januari 2018. Medverkande är en internationell panel av experter inom klinisk forskning. Diskussionen med doktoranderna sker kl 15.15-16.15. Lokal meddelas senare.

Vetenskapsrådet genomför på uppdrag av regeringen en utvärdering av den kliniska forskningen i Sverige vid de sju ALF-regionerna. Utvärderingen är uppdelad i tre delar som granskar olika aspekter av kvaliteten. För mer information om utvärderingen och dess tre beståndsdelar, läs mer här.

I utvärderingen av den kliniska forskningens förutsättningar kommer on-site-hearings att genomföras med representanter från landsting och universitetssjukhus. Vid dessa hearingar är det mycket viktigt att representanter från doktorandgruppen inom respektive region ges möjlighet att framföra sina åsikter och perspektiv på de förutsättningar för forskning som de erbjuds. Doktorandernas åsikter kommer att samlas in som en del av utvärderingen vars syfte är att förbättra och utveckla den kliniska forskningens förutsättningar i Sverige.

De aspekter som kommer att vara utgångspunkt för diskussionerna (som alltså genomförs på engelska) är följande:

  • Access to research infrastructure
  • Time for research
  • Next generation of researchers
  • Career model for clinical researchers

Det är viktigt att du är anställd av någon del av sjukvården och att du genomför din forskarutbildning inom ramen för din kliniska tjänst. Du ska också ha gjort halvtidskontroll. Vi se också gärna att de 4 doktorandrepresentanterna är verksamma inom olika delar av sjukvården och har olika professioner. I övrigt finns inga särskilda krav, utan detta är en möjlighet att vara med och beskriva vardagen för kliniska doktorander som en del av Vetenskapsrådets utvärdering.

SÖK UPPDRAG:
Maila en kort beskrivning av dig själv (Namn, yrke, arbetsplats, institution, kort motivering) till [email protected] senast den 10:e december. Styrelsen i doktorandsektionen kommer att försöka sätta ihop en så blandad grupp som vi kan och vi meddelar alla sökande vilka som blir valda senast den 15:e december.

Styrgrupp för SciLife master

KI, SU och KTH har en gemensam master inom Molekylära tekniker i livsvetenskaperna. Den är tätt kopplad till SciLife Lab här på campus, varav namnet på gruppen. Styrgruppen ansvarar för styrningen och utvecklingen av detta samarbete och studenterna är som alltid en essentiell del av det arbetet. Nu söks du som vill påverka och medverka i denna utveckling.

Denna ansökan är för perioden fram till årskiftet. Ny utlysning sker senare i höst för 2018

SÖK UPPDRAG:
Maila en motivering till [email protected] så tar styrelsen upp det på nästkommande möte.

Referensgrupp för KIBs språkverkstad (biblioteket) 

KIB ansvarar för Språkverkstaden, som hjälper studenter med det akademiska skrivandet. Språkverkstaden utvecklas konstant och för att säkra att utvecklingen sker i eftersökt riktning har vi studenter en möjlighet att delta i en referensgrupp för språkverkstaden där nya förslag kan lyftas, samt feedback på nuvarande verksamhet föras fram.

Denna ansökan är för perioden fram till årskiftet. Ny utlysning sker senare i höst för 2018

SÖK UPPDRAG:
Maila en motivering till [email protected] så tar styrelsen upp det på nästkommande möte.