Union traditions

History

[Translation coming shortly]

Det dröjde länge innan de medicine studerande i Stockholm fick en egen förening, men då Karolinska Institutet (KI) på 1870-talet fick en komplett läkarutbildning blev tiden äntligen mogen. År 1876 utgick en ”inbjudan till bildandet av en medicinsk förening i Stockholm”. En sådan förening grundades den 21 april 1877 på Hotell Fenix och hade vid bildandet 83 medlemmar. Föreningens förste ordförande var Oskar Medin.
En viktig funktion för sammanslutningen var att skapa en ökad sammanhållning mellan studenterna och då särskilt mellan sådana av olika kurser. Till att börja med var medlemskapet frivilligt, men efter tio år hade studentantalet blivit så stort att en sammanslutning för alla studenter på KI blev nödvändigt och man stadgade om till obligatoriskt medlemskap. Året därefter gavs föreningen officiellt erkännande av Universitetskanslern och 1896 krävde Karolinska Institutet intyg om fullgjorda skyldigheter, för att man skulle få genomföra sina studier.

De ursprungliga 83 medlemmarna växte till ca 5000 i slutet av 1990-talet då KI fick allt fler utbildningar under sina vingar och en del av dessa kom att tillhöra MF. 1998 gick Hälsohögskolan i Stockholm samman med Karolinska Institutet, som då fick ytterligare ett flertal vårdutbildningar att ta hand om. År 2001 gick Hälsovetenskapsföreningen, en studentkår som omfattade dessa vårdutbildningar, upp i MF, varpå MF utökade sitt medlemsantal till ca 7000 och nästan 20 utbildningsprogram.

Vad föreningen ägnat sig åt har varierat under åren, men baler och fester har alltid arrangerats och givetvis har utbildningsfrågor haft en central roll för dess verksamhet. Föreningen har också länge gett ut sin egen tidskrift – först Medicinska Föreningens Tidskrift (MFT) som sedermera har ersatts av Bukpressen och nu senast Medicor. En fråga som följt med genom tiderna är den om lokaliteter. Under de tidigaste åren bytte man lokaler ofta, men 1913 flyttade föreningen in permanent på Norr Mälarstrand 12 och blev kvar där till 1954. Det året flyttade studentkåren med Karolinska Institutet till Norrbackaområdet och fick hyra lokal av Kungliga Byggnadsstyrelsen. 1983 blev studenterna ersatta av böcker då Institutets bibliotek hade vuxit ur sitt fodral och vår älskade aula och matsal togs i anspråk av läshungriga. I utbyte fick föreningen löfte om att få köpa resterande del av kårhuset och att, med hjälp av donationer och egna medel, bygga till en aula i anslutning till detta. I maj 1985 stod det nya kårhuset klart för invigning.

Många av våra organ som finns ännu i dag har också de en historia som tar sin början när föreningen bildas. Programutskottet kan man läsa om som grundades redan 1919.

Sedan dess har Medicinska Föreningen levt kvar i kårhuset precis som det ser ut i dag, med en större renovering för några år sedan, och hoppas så fortsätta de kommande 25 åren också. Eller till dess vi får ett erbjudande som vi inte kan motstå. Vad som i vilket fall är hugget i sten är MFs fortsatta jobb mot bra fungerade studiebevakning, studentliv och studenträtt/studenthjälp.

Symbols

[Translation coming shortly]

Kårfärger:

Medicinska Föreningen har sedan 1922 betraktat de fyra kardinalvätskornas färger som sina vilka är slemmets vita, blodets röda och gallans gula och svarta. I början kröns man av slemmets vita och blodets röda färger, men senare avancerar man till att få bära den gula och svarta gallans kulörer. Forskarstudenter bär de gula och vita färgerna. När man sedan har fullgjort sin utbildning vid Karolinska Institutet och samtidigt avslutat sitt uppdrag inom Medicinska Föreningens styrelse får man bära färgerna alla tillsammans. Färgernas ordning då de förekommer tillsammans är rött, vitt, gult och svart med svart närmast marken.

Kårband:

Svart-gult band bärs av medlemmar som har fullgjort minst två års studier på en grundutbildning som är längre än tre år och som är en av de utbildningar som företräds av Föreningen. Bandet får även bäras efter examen.
Gul-vitt band bärs av medlemmar som genomgår forskarutbildning. Bandet får även bäras efter disputationen.
Övriga medlemmar bär röd-vitt band tills de att de uppfyller kraven för något av de andra banden. Röd-vitt band får även bäras efter examen om medlemmen inte har förvärvat något av de andra banden.
Fyrfärgat band tilldelas, vid Luciabalen, tidigare styrelsemedlemmar när dessa har tagit examen vid Karolinska Institutet.

The Songbook

[Translation coming shortly]

I studentsammanhang sjungs det gärna och mycket, men tyvärr har vi inte tryckt upp någon ny sångbok sedan 1994. Detta har gjort att det inte finns så många exemplar kvar vilket i sin tur leder till att färre och färre studenter kan våra sånger. Arbetet har pågått med att ta fram en ny sångbok och nu finns den nya sångboken från 2016 att köpa i våra receptioner i Solna och Flemingsberg!

Awards - Crux Parva Medicorum

[Translation coming shortly]

Crux Parva Medicorum:

Tilldelas den som under en längre eller kortare tid har utfört ovärderligt ideelt arbete för föreningen. 
Crux Parva Medicorum instiftades av Styrelsen 2000. Den tilldelas den som en längre eller kortare tid har utfört ovärderligt ideellt arbete för föreningen. Medaljen kan endast tilldelas medlemmar, tidigare medlemmar, Föreningens personal samt andra som har engagerat sig i Föreningen. Crux Parva Medicorum består av en medalj med svart-rött band som hängs runt halsen eller fästs på väster bröst för herrar och fästs på vänster bröst för damer. Medaljen är ett vitt malteserkors med en platta i mitten på vilken finns Föreningens märke i guld och runt denna texten ”SOCIETAS STUDENTORUM MEDICINA STOCKHOLMIA” i guld på svart bakgrund. Crux Parva Medicorum utdelas två gånger per år vid Amphioxgasquen. Styrelsen beslutar om vilka personer som ska föräras medaljen. Högst sex medaljer får utdelas vid varje tillfälle.

Mottagare:

VT   2017   Andrea Montano Montes
VT   2017   Erik Edholm
VT   2017   Frida Hellström
VT   2017   Jonathan Namini
VT   2017   Leonard Wahlroos
VT   2017   Mateusz Kargren


HT   2016   Martin Östholm
HT   2016   Caroline Beergrehn
HT   2016   Mathilda Nordborg-Nilsson
HT   2016   Yasmine Djoumi


VT   2016   Robin Hakimi
VT   2016   Matilda Kjellander
VT   2016   Max Kynning
VT   2016   Amy Sjöström
VT   2016   David Thalén
VT   2016   Mikael Yang


HT   2015   Sofia Sundin
HT   2015   Jonathan Szeps
HT   2015   Sara Ström
HT   2015   Shahul Hameed
HT   2015   Cecilia Frosteus


VT   2015    Henrik Lagervall
VT   2015    Petra Svensson
VT   2015    Beatrice Bergström
VT   2015    Angelica Joelsson
VT   2015    Athena Adeli
VT   2015    Erik Lindholm Hellsing


HT   2014    Hjalmar Sköldström
HT   2014    Alexander Smirnoff
HT   2014    Veronica Andersson
HT   2014    Shervin Khosousi Fakhrabadi
HT   2014    Marie Lundgren
HT   2014    Gustav Drevin


VT    2014    Anastacia Belovskaja
VT    2014    Daniel Pasquier
VT    2014    Jesper Berggren
VT    2014    Jingcheng Zhao
VT    2014    Johan Hilm
VT    2014    Jon Westman


HT    2013    Andreas Heiding
HT    2013    Daniel Holl
HT    2013    Jenny Asztalos
HT    2013    Magnus Lundin
HT    2013    Marie Kristiansen
HT    2013    Simon Peyda


VT    2013    Elin Ekeroth
VT    2013    Gustaf Sandström
VT    2013    Markus Österblad
VT    2013    Tobias Granberg
VT    2013    Åsa Samuelsson


HT    2012    Cecilia Björklund
HT    2012    Daniel Alexandersson
HT    2012    Novalie Lilja
HT    2012    Sofia Andersson


VT    2012    Björn Ekegren
VT    2012    Johan Smedbäck
VT    2012    Linnea Nilsson
VT    2012    Mattias Lindsäter
VT    2012    Samuel Rhedin
VT    2012    Ylva Gustafsson


HT    2011    Carl Nygren
HT    2011    Dunia Al-Hashimi
HT    2011    Joel Hessel
HT    2011    Karin Boo
HT    2011    Martin Engvall
HT    2011    Sofia Ågren


VT    2011    Anders Wikberg
VT    2011    David Frieberg
VT    2011    Johanna Wunder
VT    2011    Melissa Norström
VT    2011    Samuel Edelbring
VT    2011    Yi-Hua Zhang


HT    2010    Anna Chotigasatien
HT    2010    Annika Österdahl
HT    2010    David Stigson
HT    2010    Ebba Lindqvist
HT    2010    Jens Nilsson
HT    2010    Wilhelm Gillnäs


VT    2010    Farshid Rafatnia
VT    2010    Joel Ohlsson
VT    2010    Johan Gunnarsson
VT    2010    Katarina Rosengren
VT    2010    Leo Silvén Möller


HT    2009    Jonathan Ilicki


VT    2009    Anastasios Sofiadis
VT    2009    Camilla Stattin
VT    2009    Jonas Binnmyr
VT    2009    Maria Larsson
VT    2009    Melanie Thessén-Hedreul


HT    2008    Amelie Möller
HT    2008    Anton Forsberg
HT    2008    Gustav Nilsonne
HT    2008    Julia Arebro
HT    2008    Michael Wilczek


VT    2008    André Lindkvist
VT    2008    Emily Westbeck
VT    2008    Jonas Svensson
VT    2008    Jonathan Grip
VT    2008    Maria Sedin


HT    2007    Adina Feldman
HT    2007    Anna Herstad
HT    2007    Carl Kilander
HT    2007    Jenny Eriksson
HT    2007    Susanna Nilsson
HT    2007    Tommi Blom


VT    2007    Elin Nissilä-Källström
VT    2007    Hanna Jonsson
VT    2007    Maria Sandberg
VT    2007    Nina Groes-Kofoed


HT    2006    Jenny Körlin
HT    2006    Karl-Gustav Brobäck
HT    2006    Marina Franck
HT    2006    Therese Martinsson
HT    2006    Tobias Bergroth


VT    2006    Anna Eva Hallin
VT    2006    Göran Örnhed
VT    2006    Hedvig Nordin
VT    2006    Karin Sundström
VT    2006    Maria Eriksson
VT    2006    Mikael Edström
VT    2006    Raffaella Öckinger


HT    2005    Anders Granlund
HT    2005    Helena Hvidtfeldt
HT    2005    Jenny Alkén
HT    2005    Johan Zelano
HT    2005    Malin Heijkenskjöld


VT    2005    Anna Vilborg
VT    2005    Emelie Stotzer
VT    2005    Jenny Körlin
VT    2005    Magnus Ask
VT    2005    Märta Åberg
VT    2005    Rune Ahlenius


HT    2004    Magnus Österdahl
HT    2004    Peter Johansson
HT    2004    Sanna Johansson
HT    2004    Staffan Nyström


VT    2004    Annika Persson-Vasiliou
VT    2004    Daniel Farhoudi
VT    2004    Emilie Kullring
VT    2004    Johan Öckinger
VT    2004    Shadi Amid


HT    2003    Carl Savage
HT    2003    Hanna Björk
HT    2003    Ingmarie Peterman
HT    2003    Ulrika Förberg
HT    2003    Vendela Asp


VT    2003    Anna-Karin Mutka
VT    2003    Cecilia Johansson
VT    2003    David Örtoft
VT    2003    Jimmy Hansell
VT    2003    Karin Augustsson
VT    2003    Peter Grenholm


HT    2002    Björn Lennhed
HT    2002    Elinor Sjöberg
HT    2002    Josefine Bürén
HT    2002    Mikael Lund
HT    2002    Zuzana Dubovanova


VT    2002    Andreas Longueville
VT    2002    Camilla Malm
VT    2002    Carl Tosterud
VT    2002    Gustaf Rejnö
VT    2002    Helena Vlastos
VT    2002    Malin Strand


HT    2001    Clara Brandkvist
HT    2001    Johan Karlsson
HT    2001    Nina Wolmer


VT    2001    Ameli Norda
VT    2001    Hans Lannerstedt
VT    2001    Jens Andersson
VT    2001    Johan Danielsson
VT    2001    Johannes Roos
VT    2001    Jonas Lundberg
VT    2001    Magnus Hedenstierna
VT    2001    Magnus Torstensson
VT    2001    Martin Trenneborg
VT    2001    Per Grufman
VT    2001    Rakel Ordeberg
VT    2001    Ylva Hansen Svärd

Awards - Crux Magna Medicorum

Awarded to those whose efforts for MF are long lasting, comprehensive and unmeasureable.

Crux Magna Medicorum was founded by the Board in 1981, and is MFs highest medal of honor.  It’s awarded those whose efforts for MF are long lasting, comprehensive and unmeasureable. The medal can be awarded to members, former members, staff of MF, and others involved in MF.

Crux Magna Medicorum is a medal with a black and red ribbon that is hung around the neck for men and attached at the chest for women. The medal is a white Maltese cross with a plate on the middle with Medicinska Föreningen’s symbol in gold on white background surrounded by the text ”SOCIETAS STUDENTORUM MEDICINA STOCKHOLMIA” in gold on white background.

Crux Magna Medicorum is awarded once a year at the Lucia Ball. The Board decides whom to honor with the medal. A maximum of six medals can be awarded at once.

Recepients:

2016
Anders Möller
Henrik Lagervall (postumt)
Jon Westman
Anastacia Belovskaja
Mikael Yang
David Yang

2015
Karin Böttiger
Elin Ekeroth
Johan Hilm
Milagros Llenas
Markus Österblad
Peter Solsjö

2014
Daniel Holl
Veronica Hansson
Arash Hellysaz
Martin Berg

2013
Johan Smedbäck
Felicia Fixell
Andreas Brink
Mahla Janani

2012
Katarina Rosengren
Anders Wikberg
Ylva Gustafsson
David Stigsson
Anna Eklöf

2011
Erik Hagman
Felix Haglund

2010
Sophia Ceder
Camilla Stattin
Sofi Eriksson
Isidor Braekke

2009
Jonas Binnmyr

2008
Jonathan Grip
Jonas Svensson
Karin Tyllström

2007
Isabella Staf
Tommi Blom

2006
Johan Karlsson
Göran Örnhed
Karl-Gustav Brobäck
Raffaella Öckinger
Reet Joandi

2005
Birger Winbladh
Christine Reiver

2004
Clara Brandkvist
Carl Savage
Helena Nordenstedt
Peter Grenholm

2003
Nina Wolmer
Johannes Roos
Mohammed Homman
Johan Ejerhed
Ingegärd Jansson
Carl Tullus

2002
Anna Jerresand Öhrström
Jessica Strauss
Mikael Lund
Björn Lennhed

2001
Umut Erel
Petter Hiort af Ornäs
Alfred Janson
Karin Pukk
Sigbritt Werner

2000
Charlotta Tenger
Markus Aly
Ylva Andersson
Pär Olofsson
Jonas Wilhelmsson

1999
Kim Ericson
Carl Jarnling
Marcus Larsson
Jenny Lindberger
Michel Silvestri

1998
Jens Andersson
Krister Nordlundh
Eva Holmgren
Lisa Eskilsson
Anna Hårdemark
Birgitta Nordström

1997
Eric Herlenius
Johan Knutsson
Helena Kopp

1996
Magnus Bäck
Jonas Tunelli
Fredrik Broman

1995
Magnus Blessel
Per Björklund

1994
David Konrad
Barbro Kedinger
Jakob Walldén

1993
Mattias Christiansson
Andraes Wladis
Johan Rosenqvist

1992
Yvonne Gerhardsson
Björn Eriksson
Magnus Nygren
Alexandra Schindele
Kajsa Larsson

1991
Thomas Eisler
Bo Blomgren

1990
Marianne Genlott
Elisabet Johansson
Tobias Wirén
Ylva Hagenfeld
Göran Röjerman
Magnus Iversen

1989
Lars Hjelmqvist
Ann Samnegård
Harald Eriksson-Grindelöw

1988
Åsa Bark
Carl-Johan Douglas
Klas Eweman
Bengt Persson
Carina Ursing

1987
Olof Agner Lars Block
Sven Cleasson
Björn Salomonsson

1986
Stefan Larsson
Hans-Gustaf Ljungman
Jan Fagerberg
Marie Hjelm
Anders Nordström

1985
Mikael Thollander
Hans Bergvall
Mikael Ohrling
Mikael Runsjö
Dan Yderström

1984
Catarina Andersson-Forsman
Anders von Heine
Carl-Johan Dalsgaard

1983
Stefan Seregard
Ulf P. Arborelius
Ingemar Bernhult
Björn Tengroth

1982
Jan-Erik Frödin
Göran Lind
Lars Nilsson
Kari Johansen
Christina Kling
Hans Hjelmqvist

Awards - Parva Scintilla Medicorum

[Translation coming shortly]

Tilldelas den person som under en kortare eller längre tid gjort ett oumbärligt ideelt arbete för föreningen inom området studiebevakning.

Parva Scintilla Medicorum instiftades av styrelsen 2012. Den tilldelas den person som under en kortare eller längre tid gjort ett oumbärligt ideellt arbete för föreningen inom området studiebevakning. Exempel på ett sådant arbete är långtgående eller beständiga förbättringar inom utbildning/pedagogik/studieförhållanden som har kommit studenter vid Karolinska Institutet till gagn. Medaljen kan endast tilldelas medlemmar, tidigare medlemmar, Föreningens personal samt andra som har engagerat sig i Föreningen. Parva Scintilla Medicorum består av en medalj med svart-gult-svart band som fästs på bröstet. Medaljen är ett svart malteserkors med en platta i mitten på vilken finns Föreningens märke i guld på svart bakgrund och runt denna texten ”PARVA SCINTILLA SAEPE MAGNAM FLAMAM” i guld på röd bakgrund.

Mottagare:

2017

Jennie Sporre
André Hermansson
Daniel Holl
Arash Hellysaz
Hugo Zeberg

2016

Awad Smew
Theodor Hjortenhammar
Emma Ahlén Bergman
Jayesh Pandya

2015

Karin Böttiger

Martina Söderman
Marius Matusevicius

2014

Johan Hilm
Sandra Astnell
Veronica Hansson

2013

Felicia Fixell
Ida Runnvall
Erica Sundström

2012

Anna Eklöf
Matilda Liljedahl

Awards - Mäster

[Translation coming shortly]

Tilldelas lärare som skött sin undervisning på ett personligt och engagerat sätt, eller initierat och genomfört varaktiga förbättringar av undervisningen.
Utmärkelsen Mäster utdelas på förslag av kårmedlemmar en gång varje år till:

– den lärare, eller undantagsvis grupp av lärare, verksamma vid Karolinska Institutet, som under en längre tid skött sin undervisning på ett personligt och engagerat sätt, eller

– den lärare som initierat och genomfört varaktiga förbättringar av undervisningen.

Utbildningsrådet delar ut utmärkelsen Mäster till välförtjänta lärare/handledare på Luciabalen.

Har du råkat på en excellent lärare? Nominera då till Mäster, vårt bästa sätt att premiera och stimulera goda pedagoger. Nomineringen skall vara inne senast den 31 oktober varje år, eller nästföljande vardag.

Skicka in din nominering i ett mail till [email protected]

Nomineringen ska innehålla namn, titel och arbetsplats på Mästern, en motivering samt namnet på fem studenter som stödjer nomineringen.”

Mottagare

1965

C.H Berthold, anatomi

prof. G Björck, medicin, Serafen

prof. J Ström, infektion, RS

doc. H Danielsson, med. Kemi

1966

prof. J Admas-Ray, kirurgi, KS

S Höglund, NH

prof. E Nyman

1967

dr P Gerger, infektion, RS

doc. S Kistner, medicin, KS

prof. U Borell, obst.gyn., KS

doc. K-L Wiechel, kirurgi, SÖS

1968

doc. E Perman, medicin, KS

instr.sköt. B Dahlberg, klin.kem., Serafen

doc. U Nilsonne, ortopedi, KS

1969

doc. B Wulfing, ögon, Sabb

doc. H Boström, medicin, S:t Erik

1970

doc. G Eriksson, hud, SÖS

prof. E Kugelberg, neuro, KS

doc. Å Holmberg, ögon, Sabb

1971

doc. G Höglund, fysiologi

doc. L Grimby, neuro, KS

1972

prof. A Bergstrand, patologi, Sabb

doc. E Norrby, virologi

dr L Åhström, pediatrik, KS

1973

doc. H Arvidsson, röntgen, SÖS

doc. A Nygren, medicin, SÖS

1974

doc. H Jörnvall, med. kemi

doc. K Ekbom, neuro, SÖS

1975

doc. B Forslind, med. fysik

Elisabeth Dominique

1976

doc. N Sjöstrand, fysiologi

prof. B Ivemark, patologi, KS

1977

doc. J Ekholm, anatomi

doc. L Thulin, kirurgi, Serafen

doc. I Ljungdahl, kirurgi, HS

1978

prof. O Arner, kirurgi, S:t Erik

doc. H Eriksson, med. kemi

doc. M Ingelman-Sundberg, med.kemi

1979

Inst. för klin. kemi, SÖS

doc. T Brundin, klin.fys., HS

1980

dr Hernan Ruiz, medicin, SÖS

doc. Å Sidén, neuro, SÖS

1981

prof. B Ivemark, patologi, KS

doc. S.R Johnson, kirurgi, DS

1982

prof. J Lindsten, klin.gen., KS

doc. B Holmström, kirurgi, DS

1983

doc. A-L Hulting, endokrinologi, KS

1984

doc. T Ihre, kirurgi, SÖS

1985

doc. J Landegren, hud, KS

1986

prof. P-O Granberg, kirurgi, KS

1987

doc. U Friberg, IMU

1988

doc. S Engqvist, ÖNH, SÖS

1989

doc. J Jacobsson, anestesi, DS

1990

doc. A Frithz, derm-vener, SÖS

doc. S Öhman, derm.vener, SÖS

1991

doc. G Auer, patologi, KS

1992

doc. Birger Winbladh, pediatrik, Sachsska

1993

dr Bo Herrlin, kardiologi, HS

1994

dr PA Lindén, KIBA, SÖS

1995

doc. Jörgen Nordenström, kirurgi, HS

doc. Lars Liljequist, kirurgi, HS

1996

doc. Ritva Matell, neuro, HS

1997

doc. Torgny Svenberg, kirurgi, KS

1998

doc. Sten Fredriksson, neurologen, HS

1999

prof. Stefan Einhorn, onkologi, KS

Georg Engel, onkologi, KS

2000

prof. Jan Åke Lindgren, biokemi

2001

prof. Anders Hjerpe, patologi, HS

2002

univ.adj. Kersti Wahlin Schulze, omvårnad

2003

univ.lektor docent Staffan Sahlin, kirurgi, DS

2004

doc. Nenad Bogdanovic, geriatriken, HS

2005

dr Erik Linnander, kirurgi,  Karolinska Solna

2006

doc. Robert Schvarcz,

dr Staffan Sandell,

dr Anne Tideholm-Nylén,

infektion Karolinska Huddinge

2007

univ. adjunkt Annica Nordvall Bodell, Labmed Karolinska Huddinge

2008

doc. Riitta Ylitalo Möller, ÖNH, Karolinska Huddinge

2009

dr Jan Sjöberg, hematologen, Karolinska Solna

prof. Mats Hamberg, med. kemi II

2010

prof. Dan Grandér, onkologi, KS

2011

lektor Tony Pansell, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, St Erik

2012

Adjunkt Åsa Eriksson, Institutionen för klinisk Neurovetenskap, KI

2013

ÖL Wilhelmina Ekström, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, KS

2014

prof. Petter Gustavsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för psykologi

2015

Martin Anderson, Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk fysiologi, HS

2016

univ. Lektor Lotta Arborelius, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för psykologi

Awards - Stella Suprema Medicorum

[Translation coming shortly]

Orden som syftar upphöja de som verkat för att vidmakthålla Medicinska Föreningens ädla traditioner.

Stella Suprema Medicorum instiftades år 1971 med avsikt att upphöja, för evärderlig tid, dem som inom Medicinska Föreningen i Stockholm verkat för att vidmakthålla dess ädla traditioner.

Ordensmedaljen finns i följande klasser:

    • 1 kl.g.mffb – första klassen i guld med fyrfärgat band
    • 2 kl.g.msgb – andra klassen i guld med svartgult band
    • 3 kl.s.mffb – tredje klassen i silver med fyrfärgat band
    • 4 kl.b.mffb – fjärde klassen i brons med fyrfärgat band
    • 5 kl.b.mvrb – femte klassen i brons med vitrött band

1 kl.g.mffb bäres endast av en person under dennes livstid och är därför en av MFs högsta hedersbetygelser. Icke medlem av Medicinska Föreningen i Stockholm kan endast hedras med 5 kl.b.mvrb

Ordensmedlemmar:

1 kl.g.mffb

Björn Tengroth 2009 (1986)

2 kl.g.msgb

Folke Sjöqvist 1982 (1976)
Bengt Samuelsson 1987
Stephan Rössner 1992 (1977)
Hans Hjelmqvist 2009 (1987)
Jan-Erik Frödin 1999 (1982)
Bo Hjern 2001 (1976)
Sigbritt Werner 2001 (1999)
Birger Winbladh 2007 (2002, 2000)
Kerstin Hagenfeldt 2010 (1999, 1991)
Anders Hjerpe 2012 (2008)

3 kl.s.mffb

Anna Engström 1971
Jan Alm 1971
Berndt Stenlund 1971
Peter Odebäck 1971
Lotta Odebäck Rosenblom 1973
Per Gotthard Lundqvist 1973
Lars Bäcklund 1974
Wilhelm Engström 1982
Carl-Johan Dalsgaard 1984
Eugen Steiner 1985
Mikael Ohrling 1986
Hans-Gustaf Ljunggren 1986
Mikael Thollander 1986
Christina Kling 1987
Bengt Persson 1988
Ann Samnegård 1989
Lars Hjelmqvist 1989
Jan Fagerberg 1989
Elisabeth Dominique 1990
Arne Ljungqvist 1990
Tobias Wirén 1990
Thomas Eisler 1991
Magnus Iversen 1991
Yvonne Dellmark (född Gerhardsson) 1992
Johan Rosenqvist 1993
Ulf Ala-Mutka 1993
David Konrad 1994
Per Björklund 1995
Stefan Löfgren 1995
Magnus Bäck 1996
Patrick Axelsson 1996
Johan Knutsson 1997
Helena Kopp 1997
Eva Holmgren 1998
Fredrik Broman 1998
Tomas Cronholm 1999 (1996)
Jenny Lindberger 1999
Charlotta Hjerpe (född Tenger) 2000
Karin Pukk 2001
Petter Hiort af Ornäs 2001
Anna Jerresand Öhrström 2002
Nina Wolmer 2003
Hans Wigzell 2003 (1998)
Clara Brandkvist 2004
Jens Andersson 2004
Johan Karlsson 2005
Peter Berg 2005
Raffaella Öckinger 2006
Isabella Staf 2007
Adina Feldman 2007
Åsa Nilsonne 2007
Annika Österdahl 2008
Johan Ejerhed 2008 (2003)
Anna Chotigasatien 2009
Peter Aspelin 2009 (1995)
Harriet Wallberg-Henriksson 2009 (2005)
Gunnar Höglund 2010 (2001)
Johanna Wunder 2010
Carl Savage 2011 (2005)
Erik Hagman 2011
Isidor Brække 2012
Carl Johan Sundberg 2012
Stefan Seregard 2012 (2003)
Johan Hilm 2013
Kerstin Tham 2013
Anders Hamsten 2013
Erik Lindholm Hellsing 2014
Karin Böttiger 2015
Daniel Holl 2016 (2013)
Jennie Sporre 2016

4 kl.b.mffb

Eva Berglund 1974
Per-Ola Granberg 1975
Mora Kallner 1976
Anders Kallner 1976
Mikael Cohn 1982
Sten Lindham 1986
Erna Möller 1991
Barbro Westerholm 1998
Jan-Åke Lindgren 1999
Jessica Strauss 2002
Mikael Holst 2003
Helena Nordenstedt 2004
Viveca Gyberg 2005
Karl-Gustav Brobäck 2006
Jan Lindsten 2006
Carl Tullus 2006 (postumt)
Peter Johansson 2007
Sari Ponzer 2009
Camilla Stattin 2010
Melissa Norström 2010
Jonas Binnmyr 2010
Clara Hellner Gumpert 2010
Jan Andersson 2011
Anna Eklöf 2012
Felix Haglund 2012
Felicia Fixell 2013
Anders Gustafsson 2014 (2012)
David Stigson 2014
Jan-Olov Höög 2014
Veronica Hansson 2015
Elin Ekeroth 2015
Markus Österblad 2015
Andrea Montano Montes 2016
Annika Östman Wernerson 2016

5 kl.b.mvrb

Peter Honeth 1973
Pelle Haglind 1975
HM Konungen 1977
Anne-Marie Asp 1985
Margareta Almling 1986
Lennart Jansson 1986
Anders Wall 1987
Jan-Erik Wikström 1987
Lars Ekholm 1988
Elisabet Johansson 1992
Carin Löfquist 1993
Rune Fransson 1994
Curt Linderoth 1997
Folke Meijer 1999
Björn Klinge 2000
Reet Joandi 2000
Vivi-Ann Sundqvist 2003
Marianne Genlott 2004
Karin Röding 2009
Marie-Louice Isacson 2011
Ove Hagelin 2012
Magnus Huss 2013
Rolf Eriksson 2013
Mats Hellström 2014

Årtalen ovan avser när en ordensmedlem erhöll sin nuvarande klass i Stella Suprema Medicorum, årtalet inom parentes avser när medlemmen tilldelades tidigare klass av Stella Suprema Medicorum.

Awards - Hedersledamöter

[Translation coming shortly]

Person som på ett synnerligen framstående sätt främjat föreningens verksamhet och mål kan av Fullmäktige kallas till hedersledamot. Hedersledamöterna är medlemmar på livstid.

Folke Sjöqvist

Hedersledamot 14 februari 1983. MD. Med dr. Professor i klinisk farmakologi vid Linköpings universitet 1970-72. Professor em i klinisk farmakologi vid Karolinska Institutet. Medicinska Föreningens Inspektor 1975-81. Stella Suprema Medicorum andra klassen i guld med svartgult band.

Mikael Runsiö

Hedersledamot 23 april 1986. MD. Leg. läkare. Specialist i thoraxkirurgi. Med dr. VD för Södertälje sjukhus AB. Stella Suprema Medicorum tredje klassen i silver med fyrfärgat band. Crux Magna Medicorum.

Anders Wall

Hedersledamot 12 maj 1987. Medicine hedersdoktor. Verkställande direktör och koncernchef. Mecenat. Stella Suprema Medicorum femte klassen i brons med vitrött band. H.M. Konungens medalj i 12:e storleken med Serafimerordens band. Riddare av Vasaorden 1974. Kommendör av luxemburgska förtjänstorden. Officer av franska Hederslegionsorden. Officer av polska republikens förtjänstorden. Ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1982. Hedersledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien 2008.

Mikael Ohrling

MD. MBA (SSE) Executive education Harvard Business School. Leg. läkare. Specialist i allmän internmedicin och allmänmedicin. Sjukvårdsdirektör Stockholms Läns Sjukvårdsområde.
Programutskottets ordförande (PruO) 1982, Förvaltningsutskottets ordförande (FuO) 1983 samt MF:s ordförande 1984. Kårhusintendent 1983-1985.
Stella Suprema Medicorum tredje klassen i silver med fyrfärgat band. Crux Magna Medicorum.

Björn Tengroth

Hedersledamot 4 december 1991. Med dr. Professor em i oftalmiatrik vid Karolinska Institutet. Klinikchef och chefsöverläkare vid Karolinska Sjukhuset 1974 och S:t Eriks ögonsjukhus 1990. Medicinska Föreningens Inspektor 1981-91. Ledamot av Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien 1982. Ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien 1992. Stella Suprema Medicorum första klassen i guld med fyrfärgat band. Crux Magna Medicorum.

Stephan Rössner

Hedersledamot 24 maj 2000. MD. Med dr. Professor em i hälsoinriktad beteendeforskning vid Institutionen för medicin, Karolinska Institutet. Medicinska Föreningens ordförande 1965. Medicinska Föreningens inspektor 1991-98. Stella Suprema Medicorum andra klassen i guld med svartgult band.

Jan Erik Frödin

Hedersledamot 8 november 2000. MD. Leg läkare. Med dr. Överläkare vid Radiumhemmet, Karolinska universitetssjukhuset. Talman i Medicinska Föreningens fullmäktige 1978-2000. Medicinska Föreningens ordförande 1976. Stella Suprema Medicorum andra klassen i guld med svartgult band. Crux Magna Medicorum.

Sigbritt Werner

Hedersledamot 6 mars 2002. MD. Med dr. Medicinska Föreningens inspektor 1998-2001. Prorektor för Karolinska Institutet 2001-2003. Professor em i endokrinologi, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet. Stella Suprema Medicorum andra klassen i guld med svartgult band. Crux Magna Medicorum.

Birger Winbladh

Hedersledamot 21 mars 2007. MD. Med dr. Medicinska Föreningens inspektor 2001-2006. Professor em i pediatrik vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet. Mäster 1992. Stella Suprema Medicorum andra klassen i guld med svartgult band.

The Tomb

[Translation coming shortly]

Medicinska Föreningen har sedan 1893 en egen grafplats på Norra Begravningsplatsen i Solna, vilken Medicinska Föreningen innehar gravrätten för.
Förvaltningsutskottet ansvarar för förvaltningen av grafplatsen. För vård och skötseln av grafplatsen finns en särskild person, gravvårdaren, utsedd. Det är styrelsen som beslutar om gravsättning i grafplatsen.

Rätt till grafplats

För att få begravas i Medicinska Föreningens grafplats skall den avlidne

1. ha varit Inspektor,
2. ha varit hedersledamot,
3. ha varit förtroendevald inom Föreningen och avlidit under utövandet av sitt förtroendeuppdrag inom Föreningen,
4. ha varit förtroendevald inom Föreningen och ha fullgjort sina åligganden utan invändningar,
5. ha varit lärare vid Karolinska Institutet och därvid ha varit omtyckt och uppskattad av studenterna, eller
6. annars ha gynnat Föreningen och/eller dess medlemmar på ett förtjänstfullt sätt.
Avlidna som faller under 1-3 ovan har alltid rätt att gravsättas i grafplatsen så länge som plats finns. När det gäller avlidna enligt 4-6 ovan får styrelsen avväga den avlidnes betydelse för Föreningen och dess medlemmar gentemot antalet lediga platser i grafplatsen och därmed göra prioriteringar.

Ansökan om gravsättning

Ansökan om grafsättning i grafplatsen görs av dödsboet hos styrelsen. Ansökan skall innehålla uppgift om den avlidnes förhållande till Föreningen, om det ej är uppenbart onödigt, samt om ansökan avser gravsättning av kista eller urna. Styrelsen skall därpå snarast sammanträda för att fatta beslut i ärendet. Beslutet skall snarast meddelas dödsboet samt, om det är positivt, Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning, genom vederbörlig handling.

Vid gravsättning i grafplatsen svarar dödsboet för alla kostnader för begravningen förutom för grafplatsen och skötseln av den, om inte styrelsen beslutar annorlunda.

Reservationer

Person som anges ovan kan hos styrelsen ansöka om att få reservera plats i grafplatsen. Reserverad grafplats får inte användas för gravsättning av annan person än den som har reserverat platsen. Om synnerliga skäl föreligger får Föreningen avskriva reservation, vilket snarast skall meddelas den person som hade reserverat platsen.