Events at Medicinska Föreningen

27 september, 2021
  • Fullmäktigesammanträde

    27 september, 2021  18:00 - 21:00

    Motion ska inlämnas till Styrelsen senast den 6 september, [email protected].  

20 november, 2021
  • Fullmäktigesammanträde

    20 november, 2021  11:00 - 15:00

    Motion ska inlämnas till Styrelsen senast den 30 oktober, [email protected].