Events at Medicinska Föreningen

20 maj, 2021
  • Fullmäktigesammanträde

    20 maj, 2021  18:00 - 21:00

    Motion ska inlämnas till Styrelsen senast den 29 april, [email protected].  

27 september, 2021
  • Fullmäktigesammanträde

    27 september, 2021  18:00 - 21:00

    Motion ska inlämnas till Styrelsen senast den 6 september, [email protected].