Kommunikationsutskottet – KomU

Kommunikationsutskottet (KomU) ansvarar för MF:s interna och externa kommunikation. Nedan kan du läsa om alla kanaler som KomU jobbar igenom.

Ordförande:
Hanna Gräs