Utbildningsrådet – UR

I Utbildningsrådet (UR) träffas sektionerna och studentrepresentanter i Karolinska Institutets (KI) centrala organ för att diskutera programöverskridande utbildningsfrågor. UR:s uppgift är att utarbeta Medicinska Föreningens (MF) ställningstaganden i för flera utbildningar gemensamma utbildningsfrågor och stärka studentinflytandet vid KI.

UR utser även mottagare av hedersutmärkelsen Mäster, som varje år tilldelas lärare vid KI som skött sin undervisning på ett personligt och engagerat sätt, eller initierat och genomfört varaktiga förbättringar av undervisningen.

Engagera dig

Vill du också arbeta med att på en övergripande nivå utveckla och stärka studentinflytandet vid KI? Hör av dig till oss på [email protected]!

Vill du bli studentrepresentant? Här hittar du information om vad det innebär att vara studentrepresentant samt lediga poster du kan söka.

Utbildningsrådets ordförande – URO

UR leds av Utbildningsrådets ordförande (URO), som är en av MF:s centrala förtroendeposter och arvoderad på 25%. URO koordinerar studentrepresentanterna, ser till att studentrepresentantposter utlyses och bereder val av de studentrepresentanter som ska väljas av Fullmäktige och Styrelsen.

URO 2021 är Isabela Möller, som studerar läkarprogrammet termin 7. Hör av dig till Isabela om du har frågor om studentrepresentation eller vill veta mer om posten som URO!

Ordförande:
Isabela Möller

Isabela Möller, Utbildningsrådets ordförande

Isabela Möller,
Utbildningsrådets ordförande 2021