Utbildningsrådet (UR)

I Utbildningsrådet (UR) träffas sektionerna och studentrepresentanter i Karolinska Institutets (KI) centrala organ för att diskutera programöverskridande utbildningsfrågor. UR:s uppgift är att utarbeta Medicinska Föreningens (MF) ställningstaganden i för flera utbildningar gemensamma utbildningsfrågor och stärka studentinflytandet vid KI.

UR bereder även förslag till mottagare av hedersutmärkelsen Mäster, som varje år tilldelas lärare vid KI som skött sin undervisning på ett personligt och engagerat sätt, eller initierat och genomfört varaktiga förbättringar av undervisningen.