Fullmäktige

Fullmäktige (FuM) är Medicinska Föreningens högst beslutande organ och kan ha upp till 29 medlemmar och lika många suppleanter. Fullmäktige väljes årligen i ett allmänt val bland medlemmar. Valet organiseras av Valnämnden och genomförs årligen i oktober. Alla röstberättigade medlemmar i Medicinska Föreningen har rätt att kandidera till Fullmäktige.

Fullmäktige träffas minst tre gånger per termin för att diskutera och besluta om de övergripande frågorna för Föreningen. Mötena leds av talmannen, vice talmannen och Medicinska Föreningens sekreterare. Tillsammans utgör trion Fullmäktiges ordförandeskap. Alla föreningsmedlemmar är välkomna till mötena, men endast ledamöter av Fullmäktige, kårorgan, Inspektorn och styrelseledamöter har yttranderätt. Ledamöter av Fullmäktige är de enda som får rösta.

Om du har en fråga som är angelägen för Medicinska Föreningen och som du vill lägga fram för Fullmäktige, kan du ansöka om att adjungeras till ett möte. Du har rätt att tala men inte rösta i frågan. Alla medlemmar har rätt att lämna in motioner till Fullmäktige att besluta om. Du kommer sedan att presentera ditt förslag vid nästa möte. Fullmäktige godkänner eller förkastar förslaget. Motioner kan skickas eller lämnas i brevlådan utanför Medicinska Föreningens kontor. Alla motioner förbereds av styrelsen innan de behandlas av Fullmäktige. Skicka frågor till Styrelsen på [email protected].

Talman

Talman för Fullmäktige är Jens Andersson. Till hans hjälp har han en vice talman och MF:s sekreterare. Fullmäktiges möten leds av talmannen som justerar röstlängden, frågar om mötet är behörigt utlyst och administrerar valet av två justerare och rösträknare.

Tidigare talmän:
1978-2000 Jan-Erik Frödin
2001-2002 Fredrik Erlandsson
2003-2005 Carl Tullus

Fullmäktige 2019-2020

Det allmänna valet – mandatfördelning och valresultat

Antal kandidater i det allmänna valet: 12
Valdeltagande: 321 personer (13,3%)
Totalt antal röster: 745 
Antal röster per person i genomsnitt: 2,32 (min 0 röster, max 5 röster per person)

Alla kandidater i det allmänna valet tilldelades ett mandat. 15 av Fullmäktiges 29 mandat är reserverade för sektioner och kommer att tillsättas senast den 7 november.

Ledamöter allmänna valetAntal röster (procent av det totala antalet röster)
Pinja Ruuhinen
Anne Östholm
Astrid Östholm
Kajsa Sandell
Robert D. Lilford
Zusanna Bjurenfalk
Sarah Ahmad Awad
Marta Matlacz
Victor Svedberg
Alexander Klaréus
Anders Norell Bergendahl
Michelle Estman
94 (29,3%)
87 (27,1%)
87 (27,1%)
71 (22,1%)
62 (19,3%)
55 (17,1%)
49 (15,3%)
49 (15,3%)
48 (15,0%)
44 (13,7%)
32 (10,0%)
27 (8,4%)
Suppleanter allmänna valet
Inga

Sektioner – mandatfördelning

Sektionerna tilldelas mandat utifrån storlek, dvs antal medlemmar. De tre största sektionerna Doktorandsektionen (DSA), Läkarsektionen (LS) och Biomedicinska Utbildningssektionen (BUS) tilldelades två mandat per sektion och de övriga sektionerna tilldelades ett mandat per sektion. Varje sektion tilldelades också en suppleantplats per mandat. Suppleanten är personlig för sektionen och kan endast tillträda när sektionens ordinarie ledamot är frånvarande.

SektionSektionsrepresentant
Artemis
AS
BAS
BUS
BUS
DSA
DSA
Fysio
Kaustika
LS
LS
LoS
PHS
PsyKI
SSEK
Gabriel Zazi
Vakant
Jelena Krsmanovic
Nassai Herren
Lukas Lehtonen
Abishek Arora
Jan Phillip Rensing
Anna Sigesgård
Amelia Sjölund
Hans Witzenhausen
Vakant
Vakant

Julie Viollet
Fredrik Nilsson
Carlo Rivera Carrera
SektionPersonliga suppleanter
Artemis
AS
BAS
BUS
BUS
DSA
DSA
Fysio
Kaustika
LS
LS
LoS
PHS
PsyKI
SSEK
Vakant
Vakant
Vakant

Hanna Lundvik
Media Salmonson Schaad
Mirco Martino
Sebastian Ols
Magnus Emanuelson
Cajsa Holmgren
Alexander Johansen
Vakant
Vakant
Vakant

Darya Pelevina
Vakant

Om du anser att valet ej skett i förenlighet med Medicinska Föreningens stadgar är du välkommen att kontakta Valnämnden via [email protected].

Fullmäktige 2018-2019

Det allmänna valet – mandatfördelning och valresultat

Totalt antal röster: 919
Valdeltagande: 308 persons (11,56%)
Antal röster per person i genomsnitt: 2,98 (min 0 röster, max 5 röster per person)

Antal kandidater i det allmänna valet: 17

Alla kandidater i det allmänna valet tilldelades ett mandat. 15 av Fullmäktiges 29 mandat var reserverade för sektioner, av vilka tio tillsattes. Tre av de återstående mandaten fylldes av kandidater från det allmänna valet och två av mandaten förblir vakanta resten av mandatperioden.

Ledamöter allmänna valetAntal röster (procent av det totala antalet röster)
Alice Weréen
Anton Hoffman
Hannes Eichner
Itisha Adhikari
Gustav Carlstedt
Finn Wiesinger
Hanna Eklund
Robert Lilford
Kaj Li
Marta Matlacz
Omid Hajimirsadeghi
Katarina Markus
Jesus Gullon Sanz
Sara Fakih
Anders Norell Bergendahl
Emmanuel Zavalis
Michelle Estman
98 (10,66%)
93 (10,12%)
81 (8,81%)
64 (6,96%)
63 (6,86%)
63 (6,86%)
60 (6,53%)
58 (6,31%)
57 (6,20%)
56 (6,09%)
54 (5,88%)
51 (5,55%)
40 (4,35%)
28 (3,05%)
22 (2,39%)
19 (2,07%)
12 (1,31%)
Suppleanter allmänna valet
Inga

Sektioner – mandatfördelning

Sektionerna tilldelas mandat utifrån storlek, dvs antal medlemmar. De tre största sektionerna Doktorandsektionen (DSA), Läkarsektionen (LS) och Biomedicinska Utbildningssektionen (BUS) tilldelades två mandat per sektion och de övriga sektionerna tilldelades ett mandat per sektion. Varje sektion tilldelades också en suppleantplats per mandat. Suppleanten är personlig för sektionen och kan endast tillträda när sektionen ordinarie ledamot är frånvarande.

SektionsrepresentantSektion
Amineh Ghaderi
Henna Salo
Sarah Awad
Alexander Johansen
Simon Jakobsson Björkén
Adelina Vikström
Pinja Ruuhinen
Sandra Elert
Elin Frisell
DSA
DSA
LS
LS
BUS
BUS
PsyKI
LoS
Fysio
Personliga suppleanterSektion
Lie Åslund
Maren Gerdes
Sylvya Pasca
Isabell Hammarlund
DSA
BUS
BUS
LoS

Om du anser att valet ej skett i förenlighet med Medicinska Föreningens stadgar är du välkommen att kontakta Valnämnden via [email protected].

Fullmäktigeprotokoll 2018-2019

Alla justerade protokoll med bilagor återfinns i dokumentskåpet i kårexpeditionen i kårhuset i Solna. För frågor, kontakta [email protected].