Fullmäktige

Fullmäktige (FuM) är Medicinska Föreningens (MF) högsta beslutande organ.

FuM består av MF-medlemmar som tillsammans fattar de största besluten inom studentkåren, som påverkar såväl studentlivet och studiemiljön som utbildningen vid Karolinska Institutet.