Valnämnden

Valnämnden förrättar Kårvalet som sker årligen i oktober. I Kårvalet kan alla Medicinska Föreningens medlemmar ställa upp och kandidera till en plats i Fullmäktige. Valnämnden annonserar kandideringsperioden, sammanställer och presenterar kandidaterna, skickar röstlänk till alla MF:s medlemmar som får rösta och presenterar sedan valresultatet. Sektionerna väljer själva sektionsrepresentanter till Fullmäktige och skickar dem till Valnämnden, som presenterar dessa i samband med valresultatet.

Valnämnden väljs av Fullmäktige senast den 30 april och består av en ordförande, en vice ordförande och två till fem övriga ledamöter.