Programutskottet – PrU

Programutskottet (PrU) är Medicinska Föreningens festfixare, vi älskar att anordnar stora fester och evenemang. Det är vi i PrU som håller i Medicinska Föreningens traditionella arrangemang så som Luciabalen där nobelpristagare dyker upp, Amphioxgasquen för nya och gamla studenter i början av varje termin och Examensefterfesten i slutet av varje termin.

Förutom de större återkommande festerna anordnar vi även ett flertal mindre fester, samt fredagspuben som håller hus samtliga fredagar kl. 17:00-22:00 i kårhusets pub på källarvåningen. Kom som du är, eller som du vill vara. Hos oss kan du ta en öl med kompisarna efter plugget, eller förfesta innan du drar ut på stan. Ibland kör vi även våra uppskattade temapubar, tveka inte att höra av dig om du har en idé till en sådan eller bara vill hjälpa till att anordna en! Vi har allämnt tillstånd för våra pubar, dvs alla är välkomna, studenter som icke-studenter!

Vill du veta mer om PrU eller om du direkt vet att du är sugen på att testa på det glassiga jobbet som bartender på någon av våra fredagspubar – hesitera inte att höra av dig till våra marskalksförädrar på: [email protected] eller Marskalksföräldrar PrU MF på Facebook!

Värdparet

Till PrU är värdparet knutet. Värdparet består av värden och värdinnan, vilka tillsammans bildar MF:s värdskap vid de officiella tillställningar som MF bjuder in gäster till, så som sittningar, ceremonier och baler. Posterna som värd och värdinna är hedersuppdrag. Värdparet skickar inbjudningar till de som ska bjudas till MF:s sittningar och fester, sammanställer sittningsanmälningar till Programutskottet och gör bordplaceringen på sittningarna. Under festerna välkomnar värdparet gästerna, handhar MF:s gästbok, svarar på frågor och har ett ansvar att representera kåren gentemot gästerna.

Värdparet väljs av Fullmäktige. Mandatperioden för värden är 1 juli – 30 juni och för värdinnan 1 januari – 31 december.

Värd:
Wilma Lindström

Värdinna:
Jessica Härtell

Standarföraren

Till PrU är också standarföraren knuten. Posten som standarförare är ett hedersuppdrag inom MF. Standarföraren har i uppgift att vårda MF:s standar, fanor samt övriga heraldiska föremål. Standarföraren agerar toastmaster på MF:s sittningar och baler, representerar MF på Valborgsmässoafton på Skansen och på Nobelfesten samt leder Ceremoninämndens arbete.

Standarföraren väljs av Fullmäktige för mandatperioden 1 januari – 31 december.