Logopedsektionen (LoS)

Logopedsektionen (LoS) är sektionen för studenter vid Logopedprogrammet vid Karolinska Institutet. Som medlem i Medicinska Föreningen och registrerad på programmet är du medlem i LoS.