Ny student

Grattis till din plats på Karolinska Institutet och välkommen till Medicinska Föreningen – din studentkår!

Medicinska Föreningens (MF) syfte är att sammansluta Karolinska Institutets (KI) studenter, att främja de medicinska vetenskapernas studium, att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och att alstra och vidmakthålla ett gott kamratskap bland medlemmarna. Som studentkår har MF enligt högskolelagen ansvaret att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och studiemiljön vid KI. Tillsammans gör vi studenter vår tid vid KI till ett av det mest livsdefinierande perioderna i våra liv.