Läkarsektionen (LS)

Läkarsektionen (LS) är sektionen för studenter vid Läkarprogrammet och Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz vid Karolinska Institutet. Som medlem i Medicinska Föreningen och registrerad på något av programmen är du medlem i LS.