Kulturutskottet

Kulturutskottet är sedan hösten 2016 nyuppstartat på MF. Då utskottet är väldigt färskt så finns det stora möjligheter att påverka vad vi ska göra – kom därför gärna på olika möten och kontakta oss med era kreativa idéer! För närvarande finns planer på att starta en bokklubb, hålla en kulturvecka på KI, samt att sammanföra alla föreningar med kulturell bakgrund på KI.