Kårorgan & föreningar

Medicinska Föreningen bygger på att vi som studenter vid Karolinska Institutet gemensamt uppbär ansvaret för att göra tiden vid lärosätet till ett av det mest livsdefinierande åtagandena i våra liv. Medicinska Föreningen är över 140 år gammal, och vår organisation har överlevt såväl ebola, HIV, och spanska sjukan. Mer än överlevt. Bidragit till studier av bot, och lindring.

Som äldre studenter är det vårt ansvar att inkludera er i vår gemenskap, så som vi själva en gång blivit inkluderade av dem som idag är ledande företrädare inom studiet av de medicinska disciplinerna – våra alumner. Att ta ansvar i en studentförening innebär att bidra i organisering, och genomförande av alla tiders viktigaste arbete – att skapa kontaktytor mellan oss som studerar medicin, och bot.

Nedan hittar du mångfaldet av de kårorgan och kårföreningar som finns inom Medicinska Föreningen. Vad du än är intresserad av så har vi något för dig, och om vi inte har det – kontakta oss så hjälper vi dig att starta upp det.