Kårorgan & föreningar

Medicinska Föreningen finns här för att förgylla din studietid. Vi arrangerar oändligt med roliga och spännande aktiviteter året runt. Allt från fester så som Amphioxgasquen och Luciabalen, till idrottsaktiviteter så som volleyboll, innebandy eller basket. Häng med och lär känna nya vänner!

Att engagera dig i något av de många kårföreningarna, utskotten, nämnderna eller sektionerna på MF är det absolut bästa sättet att träffa nya vänner och se till att din tid på KI inte bara handlar om studier! Vad du än är intresserad av så har vi något för dig, och om vi inte har det – kontakta oss så hjälper vi dig att starta upp det.

Nedan hittar du mer information om mångfaldet av aktiviteter vi har att erbjuda dig som medlem i MF. Om du hittar något du tycker låter intressant, tveka inte att höra av dig till oss! Om du känner dig osäker på vem du ska kontakta, skriv då till vår administratör på [email protected] så pekar vi dig i rätt riktning.

Utskott

Medicinska Föreningen är en stor organisation som leds av föreningens styrelse. Merparten av arbetet utförs dock av utskotten - styrelsens förlängda arm. Utskotten föreslår sin egen verksamhet och verkställer i stor mån sitt arbete självständigt med hjälp av engagerade medlemmar och de medel organet tilldelats. Ordförande och ledamöter i utskott och projektgrupper utses av styrelsen.

Välj något av utskotten för att läsa mer om dess verksamhet!

Förvaltningsutskottet (FU)

FU ansvarar för infrastrukturen vid MF. FU anordnar fixardagar för att ta hand om kårhuset och kårridoren, föreslår budget, ansvarar för personalen och uthyrningar av kårhuset och Solvik och massa mer!

Global Friends (GF)

GF anordnar aktiviteter som främjar gemenskap bland nationella och internationella studenter och samordnar mottagningen för internationella studenter.

Idrottsutskottet (IdrU)

IdrU är din primära källa till fysisk aktivitet på KI - IdrU organiserar bland annat idrottsdagarna, skidresor, surfresor och dessutom flera veckobaserade sportaktiviteter under hela terminen.

Internationella utskottet (IN)

IN strävar efter att internationalisera MF och KI genom planering av utbildande evenemang och aktiviteter för internationella studenter, till exempel genom projektet [email protected]

Kommunikationsutskottet (KomU)

KomU ansvarar för MF:s hemsida, Instagram, Facebook, infoskärmar, nyhetsbrev, tidningen Medicor och kårfotograferna. KomU:s arbete syns i princip överallt, både online och offline!

Näringslivsutskottet (NU)

NU hanterar MF:s kontakter och samarbeten med life science-företag och organisationer. NU jobbar med att utöka karriärmöjligheter och organiserar bl.a. arbetsmarknadsdagarna CHaSE varje år!

Kulturutskottet

Kulturutskottet organiserar till exempel filmkvällar, stand-upkvällar, open mic-nights och fototävlingar på MF. Utskottet är relativt nyuppstartat, så alla kreativa idéer är välkomna!

Mottagningsutskottet (MU)

MU välkomnar varje termin alla nya studenter till KI och MF! Med allt från pubrundor, sittningar och fester till traditionsenliga lekar och tävlingar erbjuder MU en inblick i studentlivet som MF har att erbjuda.

Programutskottet (PrU)

PrU är MF:s festfixare! PrU anordnar de större festerna på MF (examensefterfesten, amphioxsittningen, Luciabalen...) och håller dessutom fredagspub i kårhuset varje vecka.

Nämnder

Liksom utskotten föreslår nämnderna sin egen verksamhet och verkställer i sitt arbete självständigt med hjälp av engagerade deltagare och de medel de tilldelats. Nämnderna utses av Fullmäktige för att kunna arbeta mer oberoende.

Välj någon av nämnderna för att läsa mer om deras verksamhet!

Ceremoninämnden

Ceremoninämnden utvecklar och verkar för kontinuitet i samband med MF:s ceremonier och traditioner.

Disciplinnämnden

Disciplinnämnden utreder anmälningar och beslutar om disciplinära åtgärder som kan vidtagas mot medlem som bryter mot MF:s värden och regler.

Internationella Nämnden - IN

IN ordnar evenemang och aktiviteter för att förbättra den internationella miljön vid MF och KI. IN och dess undergrupp Global Friends består av studenter från hela världen!

Likabehandlingsnämnden - LBN

LBN jobbar för att skapa en vänlig miljö med mångfald, både på KI och inom MF. LBN:s mål är att alla studenter ska känna sig trygga och välkomna i alla situationer.

Stadgetolkningnämnden

Stadgetolkningsnämnden kan sammankallas när det råder oenighet i tolkningen av MF:s stadgar.

Stipendieprövningsnämnden

Stipendieprövningsnämnden sköter utlysandet av stipendier från stiftelserna som MF förvaltar, går igenom ansökningar till dessa och föreslår styrelsen hur stipendierna ska utdelas.

Valberedningen

Valberedningen utlyser förtroendeposter inom MF och centrala studentrepresentantposter inom KI så att alla MF-medlemmar kan söka posterna. De går igenom ansökningarna och presenterar nomineringar till posterna inför Fullmäktige (FuM).

Valnämnden

Valnämnden genomför kårvalet som sker varje höst. De utlyser valet så att alla MF:s medlemmar kan kandidera till Fullmäktige, skapar valaffischer samt publicerar valresultatet efter att medlemmarna röstat.

Kårföreningar

Vid Medicinska Föreningen finns ett gäng kårföreningar, som är egna ideella föreningar, men som är anslutna till MF och bedriver en stor del av sin verksamhet på MF.

Om du t.ex. är intresserad av musik, spex, dans och sång finns det flera olika föreningar att välja mellan för att hitta det som passar just dig! Även för dig som vill hitta ett forum för kristna, muslimska eller HBTQ-frågor eller är intresserad av miljöfrågor eller jakt har vi något. Eller varför inte gå med i Ölbryggan och lära dig brygga öl? Läs mer om våra kårföreningar nedan!

A Scalpella

A Scalpella är MF:s kammarkör, en klassisk studentkör med blandad uppsättning. Kören består av ungefär 30 medlemmar och uppträder bl.a. vid MF:s traditionella sittningar och KI:s ceremonier samt har egna konserter.

Blåslaget och Dragplåstret

Blåslaget är MF:s studentorkester och Dragplåstret är Blåslagets tillhörande dansgrupp. Blåslaget och Dragplåstret uppträder bl.a. på MF:s fester, åker på studentorkesterfestivaler och håller egna konserter!

Corpus Karrolina

Corpus Karrolina är MF:s herrspex som satt upp fantastiska vårföreställningar i över 40 år. Corpus sätter upp sina egna föreställningar med sång och dans = spex, samt uppträder på MF:s sittningar.

Flix

Flix är MF:s dampex, som varje höst sätter upp en interaktiv föreställning med hjärta, smärta, rim och reson! Flix uppträder även på MF:s traditionella sittningar.

Fokus MF

Fokus MF är den kristna studentföreningen vid KI.

Klimatföreningen (KF)

KF arbetar för att uppmuntra miljöarbete av studentkåren, Karolinska Institutet samt studenterna själva.

Muslimska studenter vid Karolinska Institutet (MSKI)

MSKI är studentföreningen med muslimsk profil.

Queerolinska

Queerolinska är kårföreningen med syfte att representera intressen av HBTQ-studenter vid KI, både genom att engagerar sig i utbildningsfrågor vid KI och genom sociala evenemang, t.ex. årligt deltagande i Pride Paraden!

Stroket

Stroket är MF:s kammarmusikensemble för studenter och andra KI-affilierade som spelar stråkinstrument. Stroket uppträder på exempelvis baler, examensceremonier och professorsinstallationer.

STRÄVA

STRÄVA är en grupp studenter och alumni vid KI, som vill ta upp kampen för en jämlik vård. De tror på att vård ska ges efter behov och att tillgång till vård är en mänsklig rättighet.

Studenter i Forskning (SiF)

SiF fungerar som en brygga mellan studenter och forskare genom bland annat workshops, handledarträffar och inspirerande seminarier, samt synliggör de olika möjligheter som finns vid KI.

Ölbryggan

Ölbryggan är ett glatt gäng som provar lite mer annorlunda saker. Med dem kan man prova att göra egen honung, brygga öl eller liknande.

Sektioner

Engagera dig i Medicinska Föreningens sektioner om du vill förbättra din utbildning och lära känna äldrekursare! Det finns idag tolv sektioner inom Medicinska Föreningen.

Sektionen ansvarar för studiebevakning och studiesociala frågor vid ditt program. Mer konkret kan det innebära att sektionen utser studentrepresentanter till programnära organ inom KI. Sektionen anordnar också mottagningsaktiviteter för nya studenter så som introduktionsinternat, informationskvällar, grillningar eller andra programspecifika evenemang. Din sektion utvecklas genom ditt engagemang och blir vad du och dina medstudenter gör den till! Missa inte din chans att påverka din utbildning samt studentkår!

Hitta din sektion nedan och klicka på den för att läsa mer.

Arbetsterapisektionen - Artemis
 • Arbetsterapeutprogrammet
Audionomsektionen
 • Audionomprogrammet
Biomedicinska Analytikersektionen - BAS
 • Biomedicinska Analytikerprogrammet
 • Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi
Biomedicinska Utbildningssektionen - BUS
 • Kandidatprogrammet i biomedicin
 • Masterprogrammet i biomedicin
 • Masterprogrammet i toxikologi
 • Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna
 • Magisterprogrammet i nutritionsvetenskap
Doktorandsektionen - DSA
 • Alla doktorander vid KI

Folkhälsovetenskapliga sektionen - PHS
 • Masterprogrammet i folkhälsovetenskap
 • Masterprogrammet i hälsoinformatik
 • Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management
 • Master­programmet i bio­entreprenörskap
 • Magisterprogrammet i global hälsa
 • Magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer
Fysioterapeutsektionen - Fysio
 • Fysioterapeutprogrammet
Läkarsektionen - LS
 • Läkarprogrammet
 • Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz
Logopedsektionen - LoS
 • Logopedprogrammet
Optikersektionen - Kaustika
 • Optikerprogrammet
 • Magisterprogrammet i klinisk optometri
 • Fristående kurser för optiker
Psykologsektionen - PsyKI
 • Psykologprogrammet
Sjuksköterskesektionen - SSEK
 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Röntgensjuksköterskeprogrammet
 • Specialistsjuksköterskeprogram
 • Barnmorskeprogrammet
 • Kompletterande utbildning för sjuksköterskor från land utanför EU/EES och Schweiz

Evenemang

Kolla in MF-kalendern med alla aktiviteter kårorganen och föreningarna anordnar!