Stroket – Medicinska Föreningens kammarmusikensemble

Stroket är ett forum för oss studenter som trakterar stråkinstrument och som vill samlas, vidmakthålla och utveckla vårt musikaliska intresse under studieåren. Verksamheten bedrivs i projektform och inga fasta repetitionstider förekommer. Olika konstellationer sätts samman beroende på tillfälle som exempelvis stråkkvartetter, pianotrios eller fullskalig stråkorkester.

Uppträdanden sker på fester, ceremonier och konserter. Exempelvis introgasquer, baler, promoveringar, professorsinstallationer och andra högtider. En gång om året åker ensemblen till Solvik för samkväm och spel. Vidare förekommer ibland samarbete med andra föreningar som exempelvis Corpus, A scalpella och Blåslaget. Vi arrangerar också regelbundet egna konserter med efterföljande social samvaro.