Studenträtt

På den här sidan har vi samlat information om de rättigheter du som student på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå vid Karolinska Institutet (KI) har. KI har dels egna regler och anvisningar där det framgår vilka rättigheter studenterna har, dessutom lyder universitetet under Högskoleförordningen och Högskolelagen och självklart alla Sveriges övriga lagar.

Studentinflytande

I Högskolelagen framgår att studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation (Högskolelagen 2 kap 7 §). 

MF har, genom sin ställning som studentkår vid KI, rätten att utse studentrepresentanter på alla nivåer inom KI. På detta sätt säkerställer vi att alla utbildningar håller högsta kvalitet och att studenternas bästa står i fokus. Läs mer på sidan studiebevakning hur du själv kan engagera dig och påverka din utbildning!

Dina rättigheter och skyldigheter

KI:s sida om studenträtt hittar du info om alla de rättigheter och skyldigheter du som student har. MF ansvarar, genom sektionerna, studentrepresentanterna och ombuden, för att bevaka att KI följer de regelverk som finns och att studenternas rättigheter uppfylls.

Här finns direktlänkar till några av sidorna om studenträtt med mer info:

Studentombudet och doktorandombudet

Studentombudet och doktorandombudet är oberoende instanser som du som student vid KI kan vända dig till med frågor angående KI:s regelverk, eller som stöd i konflikter eller andra uppkomna situationer under din studietid. Ärenden behandlas konfidentiellt, det är alltid avgiftsfritt och finns till för ALLA studenter, oavsett om du är medlem i MF eller inte.

Studentombudet hjälper dig som är student på grundnivå och avancerad nivå vid KI, doktorandombudet hjälper dig som är student på forskarnivå vid KI.