Biomedicinska Analytikersektionen (BAS)

Biomedicinska Analytikersektionen (BAS) är sektionen för studenter vid Biomedicinska Analytikerprogrammet och Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi vid Karolinska Institutet. Som medlem i Medicinska Föreningen och registrerad på något av programmen är du medlem i BAS.