Mottagningsutskottet – MU

Välkommen till Karolinska Institutet och Medicinska Föreningen

Som ny student på KI kommer de första veckorna innebära mer än bara föreläsningar och litteraturinköp – det är nu du kommer att möta de människor som framöver kommer att följa dig genom allt från pluggångest till post-tentaeufori. Det kan röra sig om framtida kursare, galna faddrar eller inspirerande nya äldrekursare. För att du som ny student på bästa sätt ska få lära känna dessa människor vill vi i Mottagningsutskottet bjuda in dig till en mottagning som du sent kommer att glömma.

Mottagningsutskottet – MU är en del av Din studentkår, Medicinska Föreningen – MF. Varje ny termin sprakar vår verksamhet igång för att mottaga alla studenter till KI. Med allt från pubrundor, sittningar och fester i Kårhuset till traditionsenliga lekar och tävlingar vill vi ge dig en inblick i lite av allt MF har att erbjuda!

I mottagningsschemat finns både MU:s egna aktiviteter samt aktiviteter av alla andra kårorgan och kårföreningar för att du ska få en inblick i MF:s verksamhet. Så vare sig du vill komma närmare dina kursare, få tips om stadens bästa hak eller är intresserad av en viss del inom MF, så finns här något för dig!

Varma hälsningar från hela Mottagningsutskottet

Ordförande: Eric Thörnqvist