Organisation

Nedan finner du en skiss över Medicinska Föreningens organisation. Utförligare beskrivning av Föreningens organisation finns i Medicinska Föreningens stadgar. För särskilda delar av Föreningen finns även reglementen och instruktioner utfärdade. Dessa finns på sidan Dokument.