Valberedningen

Valberedningen bereder ansökningar och nomineringar till förtroendeposter inom Medicinska Föreningen och studentrepresentantposter på central nivå inom Karolinska Institutet som Fullmäktige ska välja. Det är t.ex. posterna som MF:s ordförande, Styrelsen, värdparet och nämnderna samt studentrepresentantposter i Konsistoriet, Fakultetsnämnden och dess kommittéer inom KI. De flesta av posterna väljs i slutet av året, men en del poster väljs även under årets gång.

Valberedningen utlyser alla posterna, tar emot ansökningarna och går igenom dem. Valberedningen nominerar sedan till Fullmäktige de som de anser mest lämpade för posterna, utifrån ansökningar och eventuella intervjuer med kandidaterna.

Valberedningen består av en representant från varje sektion, som sektionerna själva föreslår till Fullmäktiges talman. Talmannen väljer en av representanterna till posten som Valberedningens ordförande. Valberedningen ska utses senast den 30 september och jobbar sedan tills nästa Valberedning utses.

Ordförande:
Amineh Ghaderi (DSA)

Ledamöter:
Lukas Lehtonen (BUS)
Louisa Azizi (LS)
Amanda Van Der Westhuizen (PHS)
Pinja Ruuhinen (PsyKI)