Sjuksköterskesektionen (SSEK)

Sjuksköterskesektionen (SSEK) är sektionen för studenter vid Sjuksköterskeprogrammet, Röntgensjuksköterskeprogrammet, Specialistsjuksköterskeprogram, Barnmorskeprogrammet och Kompletterande utbildning för sjuksköterskor från land utanför EU/EES och Schweiz vid Karolinska Institutet. Som medlem i Medicinska Föreningen och registrerad på något av programmen är du medlem i SSEK.