Vanliga frågor

Medlemskap

För att bli studentmedlem i Medicinska Föreningen ska du vara registrerad student på Karolinska Institutet den aktuella terminen. För att bli stödmedlem krävs inte det.

Om du intresserar dig för MF:s verksamhet men inte är studerande på KI, kan du bli stödmedlem i föreningen! Medlemsformen ger dig inga medlemsförmåner (såsom Mecenatkortet och SSSB) eller demokratiska rättigheter inom MF. Däremot kan du som stödmedlem delta i all föreningens verksamhet, förutom den som endast riktar sig till aktiva studenter. 

Medlemsavgiften för stödmedlemskap är 120 kr/ termin eller 200 kr/år. Du kan enkelt bli stödmedlem via vår betalsida eller i någon av våra kårexpeditioner.

Föreskrifter för stödmedlemskap i Medicinska Föreningen

Vad vi behöver, för att kunna registrera dig som medlem, är ett intyg som styrker att du studerar på KI den här terminen. Dokumentet ska vara signerat av din handledare eller ansvarig lärare på KI. På det sättet vet vi att du hör till KI! Det går bra att använda vår intygsmall som du hittar nedan. Utöver det behöver vi även veta: 

  • Fullständigt namn 
  • Svenskt personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) 
  • Adress dit du vill få ditt Mecenatkort 
  • E-postadress 

Du kan mejla intyget och dina kontaktuppgifter till oss på [email protected] eller besöka en av våra kårexpeditioner. Efter det kan du betala medlemsavgiften, antingen via vår betalsida eller direkt i kårexpeditionen! Kom ihåg att du behöver skicka in ett nytt intyg för varje termin för att fortsätta vara medlem.

Intygsmall – Certificate of current studies at KI

Ja, det kan du! Som pre-PhD eller forskningsassistent kan du bli intertriginös medlem. Eftersom du inte är registrerad i LADOK, behöver vi registrera dig manuellt i vårt medlemssystem. För att kunna göra detta behöver vi ett intyg som styrker att du studerar på KI den här terminen och förbereder dig för att antas till doktorandutbildning. Du behöver även ge oss kontaktinformationen som nämns under den föregående frågan: Jag är inte och kommer inte att bli registrerad i LADOK, men studerar på KI- Hur kan jag bli medlem i MF? Under den frågan kan du också hitta vår certifikatmall. Kom ihåg att du behöver skicka in ett nytt intyg för varje termin för att fortsätta vara medlem.

Som intertriginös medlem har du inte tillåtelse att rösta i vissa val inom MF och kan inte heller söka vissa poster inom studentkåren. Du kan läsa mer om begränsningarna kopplade till det intertriginösa medlemskapet här: Föreskrifter för intertriginöst medlemskap i Medicinska Föreningen

Nej, sedan den 1 juli 2010 är det inte längre obligatoriskt för studenter på universitet och högskolor att vara medlemmar i en studentkår. Då avskaffades nämligen det s.k. kårobligatoriet. Medicinska Föreningens verksamhet fortsätter dock oförtrutet och vill du vara medlem och därigenom påverka din utbildning och ta del av alla förmåner är du varmt välkommen som medlem!

Fr.o.m. 2021-05-20 är medlemsportalen nedtagen, detta beror på att vi har bytt program för medlemshantering till Mecenats egna medlemssystem. I.o.m. detta samarbete försvinner medlemsportalen och man betalar numera via vår betalsida.  

Om du vill ha information om tidigare betalningar eller t.ex. har tappat bort ditt kvitto kan du höra av dig till kårexpeditionen, så hjälper vi dig.  

MF har tillgång till de kontaktuppgifter som du har angett i Ladok. Om du inte har gett oss några alternativa uppgifter är det uppgifterna från Ladok som finns i vårt medlemssystem. Då kan du även ändra dina kontaktuppgifter hos oss indirekt genom att ändra dem i Ladok.  

Om du inte är registrerad i Ladok eller av någon annan anledning inte verkar ha korrekta kontaktuppgifter hos oss, kan du kontakta kårexpeditionen för att rätta till problemet. 

Medlemskapet gäller för en termin i taget. (Du väljer själv vilken termin du betalar medlemsavgift för när du betalar via vår betalsida.) Ditt kårmedlemskap är giltigt från den dag MF mottog din betalning och vi fått information om din Ladokregistrering från KI. Vårterminens medlemskap är giltigt till och med 15/9 och höstterminens medlemskap till och med 10/2.
 
Om du har betalat för två terminer och finns med i Ladok uppdateras ditt medlemskap automatiskt i början av nästa termin.

Medlemskap upphör att gälla 15/9 om du har betalt för vårterminen och 10/2 om du har betalt för höstterminen. Detta förutsatt att medlemmen inte har medlemskap i någon annan medlemskategori och att medlemskapet inte har förlängts.

En medlem har rätt att när som helst utträda ur föreningen. Det sker genom en skriftlig anmälan om utträde som tillställs föreningen. Eventuella erlagda avgifter betalas inte tillbaka.

Om studentmedlem avskiljs från utbildning vid Karolinska Institutet upphör dennes medlemskap i MF att gälla, förutsatt att medlemmen inte har medlemskap i någon annan medlemskategori. Studentmedlem som avstängs från KI avstänges för samma tid också från Medicinska Föreningen. Erlagda avgifter är förverkade. Stödmedlemmar, ständiga medlemmar, hedersledamöter och invalda medlemmar kan uteslutas ur föreningen av MF:s interna disciplinnämnd. Eventuella erlagda avgifter är då förverkade.

Medlemsavgift/betalning

Medlemsavgiften för studentmedlemmar (“vanliga” medlemmar) är 195 kr/termin eller 370 kr/år. Vi skickar automatiskt ut ett mejl med erbjudande om medlemskap till alla registrerade studenter i början av varje termin. I meddelandet finns en länk till vår betalsida. 

Alternativa betalsätt:  

  1. Betala på plats i någon av våra kårexpeditioner, med kort eller kontanter.
  2. Om du inte har möjlighet att betala via vår betalsida eller på plats i någon av våra kårexpeditioner går det bra att betala via bankgiro.Bankgiro: 783-6026Ange personnummer i meddelanderaden, annars kommer vi inte kunna koppla betalningen till rätt person i medlemsregistret! (Om du har bytt personnummer nyligen och är osäker på om MF har fått information om ditt nya personnummer, vänligen kontakta kårexpeditionen innan du betalar.) 

Om din betalning har nått oss och du har ett aktivt studentmedlemskap hos oss kommer MF:s logga att synas på ditt Mecenatkort i mobilen. Det kortet agerar som ditt medlemskort och är ett bevis på att du är medlem i MF.  

Vi rekommenderar också att du sparar kvittot som du får i samband med betalningen av medlemsavgiften, oavsett hur betalningen sker.

Du kan alltid kontakta kårexpeditionen och be om att få en kopia på kvittot som hör till din betalning hos oss, detta förutsatt att din betalning faktiskt har nått oss. (Om din betalning gjordes för flera år sedan, kan det dock vara så att vi inte har någon information kvar om din betalning) 

Stripe är den betaltjänst som vårt medlemsprogram UniCore använder sig av för att erbjuda kortbetalning på vår betalsida.  

Inga problem! Du kan betala med kort via vår betalsida. eller via bankgiro om du har svenskt bankkonto. Annars går det bra att betala via IBAN/BIC. Kontakta oss så hjälper vi dig med din betalning. 

Enligt stadgarna blir man medlem när man betalar sin medlemsavgift. När man gör det har man godkänt villkoren för medlemskapet enligt stadgarna. Det går inte att ångra eftersom man genom godkännandet av villkoren har ingått ett civilrättsligt avtal där stadgarna är avtalsvillkoren. Stadgarna hänvisas det till på vår betalsida under ”Användarvillkor”. Däremot är det fritt fram att gå ur när man vill. Det står tydligt om stadgarna och det framgår också i stadgarna att medlemsavgiften inte betalas tillbaka. Konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen eller distansavtalslagen gäller inte för föreningsmedlemskap och går därför inte att hänvisa till i den här frågan.   

I vissa fall kan vi dock göra undantag, t.ex. om personen i fråga betalade för studentmedlemskap för en termin då hen inte studerade på KI därför aldrig räknades som en ”riktig studentmedlem”.

Mecenatkortet

Om du är registrerad i LADOK för den aktuella terminen utfärdas det ett digitalt mecenatkort till dig automatiskt, när du pluggar på KI. Om du inte är med i LADOK behöver du vara medlem i en studentkår för att därigenom registreras som student

När du blir medlem i MF får du, förutom KI-loggan, också MF:s logga på ditt Mecenatkort.

Fr.o.m. HT20 får MF:s medlemmar endast det digitala Mecenat-kortet automatiskt. Om du vill ha ett fysiskt kort kan du beställa det gratis här

Några dagar efter att du har blivit registrerad i Ladok (eller efter att du har blivit medlem hos oss) kommer du att få ett mejl från Mecenat (Notera att mejlet kan komma att hamna i skräpposten). I mejlet finns en länk för att skapa ett konto hos Mecenat och börja använda Mecenats mobilapp, då får du Mecenatkortet direkt i mobilen! När du blir medlem i MF kommer Mf:s logga att synas på ditt Mecenat-kort.

Du kan även skapa ett konto hos Mecenat utan mejllänken. Följ instruktionerna på Mecenats hemsida.

Om du har haft Mecenats mobilapp förut är det bara att logga in med dina gamla inloggningsuppgifter. Visar inte appen den senaste informationen på ditt kort? Ibland använder telefonen cache:ad data, och då behöver du på vissa telefoner logga ut och sedan logga in igen för att informationen ska uppdateras.

För att få SL:s logotyp på ditt Mecenatkort måste du vara registrerad för studier med 100 % studietakt i 15 veckor eller 75 % studietakt i 20 veckor under terminen. På Universitet/Högskola motsvarar detta 22,5 hp/terminMecenat får automatiskt uppgifterna om din kursregistrering från Ladok/KI. Det är alltså inte Medicinska Föreningen som bestämmer om du har rätt till SL-loggan eller inte. Läs mer på Mecenat och SL.

Om du anser att du har rätt till SL logon men inte har fått den, ska du i första hand kontrollera så att dina kurser för den här terminen har registrerats korrekt i LADOK Sedan kan du kontakta KI:s administration på [email protected]

Är du doktorand?

Doktoranders studietakt blir registrerad i LADOK först i efterhand, så Mecenat kan inte i förväg se hur mycket du kommer studera den aktuella terminen. För att få SL-loggan på ditt Mecenatkort, behöver du som doktorand göra följande:

Om det är din första termin som doktorand:
– Du behöver vara registrerad i LADOK för den aktuella terminen. Du kommer sedan själv få bevisa din studietakt direkt till Mecenat för att kunna få SL-loggan på ditt kort.

Om du har varit registrerad som doktorand i LADOK tidigare:
– Du behöver vara registrerad i LADOK innevarande termin och studietakten föregående termin behöver uppgå till minst 75%. Då ska du per automatik få SL-loggan på ditt Mecenatkort.
– Om du studerade på mindre än 75 % föregående termin behöver du bevisa din studietakt för den här terminen med intyg direkt till Mecenat, för att kunna få SL-loggan på ditt Mecenatkort.

Hos administrationen på din institution kan du få hjälp med att få ett intyg för din aktivitet den här terminen.

Om fel namn eller personnummer står på kortet ska du först och främst kontakta KI för att få det ändrat i LADOK, eftersom MF:s medlemsregister uppdateras med uppgifter därifrån. Du kan kontakta dem via den här mailadressen: [email protected]

Beställ ett nytt kort (dubblettkort) gratis från Mecenat.

Mecenatkorten är alltid bara giltiga för en termin i taget. Så fort du registreras i LADOK för nästa termin skapas det automatiskt ett nytt kort till dig! 

SSSB

Tänk på att det kan ta ett par dagar innan din betalning når oss och sedan tar det ytterligare några dagar innan informationen når SSSB. Så om du betalade nyligen – ha lite is i magen! 

 Om flera dagar har gått och din status på “mina sidor” på SSSB:s hemsida fortfarande inte har uppdaterats beror det antagligen på: 

  1. Att du har angett olika personnummer till SSSB, Ladok och/eller MF… 
  1. …och/eller att du inte har samma mejladress registrerad hos SSSB som hos MF. 

Kårmedlemskapet gäller alltid bara för en termin i taget, men det uppdateras automatiskt nästkommande termin om du har betalat för den terminen också (och blir registrerad i Ladok för den terminen)Nästa termins medlemskap syns alltså på SSSB:s hemsida först efter att det tidigare medlemskapet gått ut. Så: Höstterminenmedlemskap kommer att synas på din profil först efter 15/9 och vårterminens efter 10/2. Läs mer under SSSB:s frågor och svar. 

Hyra kårhuset, Nobels väg 10

Ja, här kan du se hur tillgängligheten för Aulan, Pub & gasquen eller Klubbvåningens ser ut.

Studentkår innebär att du hör till en högskolas/universitets studentkår (t.ex. KTH, SU, etc.)

Intern förhyrare innebär att du tillhör en sektion, nämnd, kårförening eller utskott inom MF.

Medlem innebär att du uppfyller kraven om medlemskap samt har betalat medlemsavgiften. Mer om det hittar du här.

Extern förhyrare är du om inget av ovan stämmer in på dig.

Mer info om detta kan du hitta här.

Här bokar du genom att fylla i bokningsförfrågan. Fyll i formuläret så utförligt du kan. Du kan även lägga till frågor och funderingar i formuläret!

Vid bokning kommer du att få dokument och föreskrifter med övergripande information för hur en förhyrning går till hos oss och vad du behöver tänka på.

Lokaladmin återkommer vanligtvis inom en vecka med svar.

När du har bokat och lokaladmin har bekräftat detta, så bestämmer ni ett datum för kontraktsskrivning som sker på Nobelsväg 10, Solna. Personen som har yttersta ansvar ska signera kontraktet.

Tyvärr har lokaladmin inte möjlighet att mötas upp någon annanstans och skriva kontrakt. Inte heller är det möjligt att skicka in kontraktet via mail eller liknande, utan kontraktsskrivningen måste ske i fysisk form. (Undantag för närvarande utifrån riktlinjer gällande covid-19)

Mer information hittar du här!

Priser för lokalerna hittar du här. Sedan kan det tillkomma kostnader för husansvarig, vakter, dryck, m.m. Detta förtydligas i kontraktet samt när och hur du ska betala.

Mer info om detta hittar du i föreskrifterna och informationsbladen för olika förhyrare här.

Medicinska Föreningen har serveringstillstånd, vilket gör det möjligt för dig att kunna servera alkohol på ditt event.

När du har bokat får du en dryckesbeställningslista av lokaladmin. Den ska skickas in senast det datum som står i kontraktet. Mer info om alkoholpolicy och liknande hittar du här.

Du hittar föreskrifter och informationsblad för din kategori av förhyrare här.

Lokaladmin kommer även att skicka de aktuella dokumenten till dig som du behöver läsa igenom. Ni kommer även tillsammans att gå igenom dessa under kontraktsskrivningen.

MF-pub är kostnadsfri för förhyraren och innebär att det står MF-studenter i baren och drycken är från vårt standardutbud.

Viktigt är dock att så länge det finns alkoholservering måste det finnas tillgång till mat för gästerna. Detta sköter förhyraren om, ej MF.

Mer info hittar du i föreskrifterna och informationsbladen här.

En husansvarig är en förlängning av MF och har yttersta serveringsansvar samt ansvar för huset. En HA kan stänga ner event om hen ser att det bryts mot brand- och ordningsföreskrifter och liknande.

Mer info hittar du i informationsbladen samt föreskrifter här.

Du hittar info om detta i informationsbladen här.

Ja, det finns och ingår i hyran!

Mer info hittar du här.

Du kan läsa mer om detta i informationsbladen för förhyrare här. Viktigt att du tittar på det dokument som gäller för just dig, beroende på om du är extern förhyrare, stundentkår, medlem eller intern förhyrare. Skillnaden mellan dessa kategorier hittar du ovan.

Borden är 180 x 80 cm och det brukar få plats 6 stycken personer vid ett bord. Totalt finns det 40 bord.

Avbokningspolicy för varje förhyrare kan du hitta i informationsbladen här.

Info för detta hittar ni i informationsbladet här.

Tyvärr måste externa förhyrare ha MF-pub om gästerna ska kunna köpa dryck i baren. Ovan kan du läsa mer om MF-pub och vad detta innebär.

Information om vakter hittar du i informationsbladet här. Glöm inte att titta på det informationsblad som gäller just dig.

Prick klockan 03.00 ska den sista gästen ha gått. Barserveringen ska stängas i god tid innan detta, senast en halvtimme innan. Mer info hittar du i informationsbladet här.

Information om städning och liknande hittar du här samt i informationsbladet här.

Senast 45 dagar efter ditt event kommer fakturan och deposition från MF.

Mer info hittar du i informationsbladet här.

Husansvarig synar er städning efter eventet och fyller i en rapport som lämnas till lokaladmin. HA kan således godkänna ert städ men lokaladmin kan även lägga till böter om denne ser att städningen var otillräcklig (t.ex. dekorationer kvar på väggar, bargolvet smutsigt, osv)

Mer info hittar du i föreskrift och informationsblad här.

Kontakta lokaladmin på [email protected] och hör om denne fått in något eller kom in då kårexpeditionen är öppen.

Får vi in saker så som körkort, bankkort, m.m. lämnas dessa in till polisen senast två veckor efter upphittandet.

Om lokaladmin inte har kännedom om ditt borttappade föremål är ett tips att kontakta ansvarige för eventet.

Hyra Solvik

Det finns en kalender här, där du kan se när det är ledigt.

Bra att tänka på är att en bokning för ett dygn kan visuellt överlappa med nästa eller föregående bokning i kalendern pg.a. att den sträcker sig över båda dagarna i kalendern. Detta fenomen är inbyggt i Google Calendar, Solvik är inte dubbelbokat.

Du skickar en bokningsförfrågan till lokaladmin genom att fylla i det bokningsformulär som finns här.

När du har bokat och lokaladmin har bekräftat detta, så bestämmer ni ett datum för kontraktsskrivning som sker på Nobelsväg 10, Solna. Personen som är ansvarig för förhyrningen ska stå på kontraktet.

Tyvärr har lokaladmin inte möjlighet att mötas upp någon annanstans och skriva kontrakt. Inte heller är det möjligt att skicka in kontraktet via mail eller liknande, utan kontraktsskrivningen måste ske i fysisk form. (Undantag för närvarande utifrån riktlinjer gällande covid-19)

Mer information kan du hitta här.

Priser hittar du här.

Info om sängplatser och saker som finns på plats hittar du i välkomstbrevet här.

Om du avbokar 28 dagar innan din förhyrning så behöver du inte betala någonting. Mindre än 28 dagar men mer än 14 dagar innan måste du betala halva hyran. Om du avbokar mindre än 14 dagar i förväg så behöver du betala hela hyreskostnaden.

Det finns tydliga riktlinjer för hur du ska städa samt bötesbeloppet om du missar att städa något. De hittar du här.

Tips är att fota när du kommer till Solvik samt efter du har städat, ifall det skulle uppstå meningsskiljaktigheter.

Alla föreskrifter som du behöver hittar du här. Där finns både om brandskydd, ordningsföreskrift och annat som är viktigt att följa.

Inom 30 dagar får du faktura/depositionen tillbaka.

Om du har fått böter får du reda på det genom syningsrapporten som lokaladmin vidarebefordrar till dig. Böter tillsammans med den använda veden dras sedan av på din deposition.

Lokalbokning för Kårhuset Solna och Kårridoren Flemingsberg

Det är bara medlemmar i Medicinska Föreningen som kan boka dessa interna lokaler i kårhuset Solna och Kårridoren Flemingsberg.

För mer info om hur du blir medlem hittar du här.
För mer info om lokalerna och hur du går till väga hittar du här.

Är du intresserad av att hyra de externa lokalerna så som Aulan, Pub & Gasquen eller Klubbvåningen för något event eller liknande? Då hittar du info här!

Du har väl inte missat att vi har en underbar stuga ute på Ingarö som heter Solvik? Mer info om den och hur du hyr hittar du här.

Detta gäller de rum som inte hyrs ut till allmänheten och som endast är för medlemmar!

Mer ingående information om lokalerna i kårhuset Solna och Kårridoren Flemingsberg hittar du här.

Det stämmer! Du som är medlem kan boka projektor, kamera och högtalare hos oss!

Mer info om detta hittar du här.

För att kunna boka de interna lokalerna på MF måste du vara medlem och ha en MF mail.

Mer info hittar om detta hittar du här.
Mer info om hur du blir medlem hittar du här.

Varje rum/utrustning har sin egen kalender och genom att importera dem som du använder mest kan du se hur tillgängligheten ser ut för varje rum/utrustning.

Mer info om detta kan du hitta här!

Du behöver vara inloggad på din MF-mail för att kunna boka och du kan då boka direkt i Outlook-appen eller via Outlook på webben.

Mer info kan du hitta här! Där finns även lathundar och videoguider för att göra det så enkelt som möjligt för dig!

Du behöver kortaccess för att komma in och i vissa fall behöver du kontakta lokaladmin. Här kan du se vad som gäller för varje rum eller utrustning.

För att få kortaccess fyller du i denna blankett och lägger i kårhuset Solnas reception eller Kårridoren Flemingsbergs reception. Glöm inte att läsa föreskrifterna som finns där innan du signerar.

För att få kortaccess fyller du i denna blankett och lägger i kårhuset Solnas reception eller Kårridoren Flemingsbergs reception. Glöm inte att läsa föreskrifterna som finns där innan du signerar!

Ja, du kan få kortaccess till både Kårhuset Solna och Kårridoren Flemingsberg! Du behöver bara vara medlem i MF. Hur du blir medlem kan du läsa om här.

Mer info om kortaccess hittar du här.

Övrigt

MF:s tidning Medicor, eventuella fysiska Mecenatkort och vissa inbjudningar skickas ut via post. Om du är intresserad av att få dessa är det viktigt att vi har din korrekta adress.  

Om du är registrerad i Ladok får vi automatiskt ta del av de kontaktuppgifter som du har angett där. Om du inte är registrerad i Ladok eller om vi verkar ha fel adress kopplad till din profil av någon annan anledning, kan du meddela du oss din nya adress genom att mejla till [email protected]  

Ps. Kom även ihåg att göra en officiell adressändring hos Svensk adressändring och att ändra din adress hos SSSB om du står i deras bostadskö.

I övrigt hänvisar vi till parkeringarna som hanteras av Akademiska hus/Aimio Park i Solna https://www.akademiskahus.se/ditt-campus/stockholm/campus-solna/
och Flemingsberg https://www.akademiskahus.se/ditt-campus/stockholm/universitetsomradet-i-flemingsberg/

Här finner du mer information om Personuppgiftshantering vid Medicinska Föreningen:
Reglemente för behandling av personuppgifter och dataskydd

Informationsdokument för olika personregister inom Medicinska Föreningens återfinns här: https://medicinskaforeningen.se/om-mf/dokument/#toggle-id-7 

Kom till kårexpeditionen eller mejla oss på [email protected]! Personalen kan hjälpa dig att titta igenom “lost-and-found”. Om vi inte hittar det du letar efter, rekommenderar vi att du kontaktar ansvariga/värdarna för det event du deltog i när du tappade bort föremålet i fråga.