Sektioner

Medicinska Föreningen (MF) delas in i tolv sektioner som representerar olika program vid Karolinska Institutet (KI).

De av MF:s medlemmar som är registrerade för en viss utbildning vid KI är medlemmar av sektionen för den utbildningen. Sektionernas huvudsakliga verksamhetsområde är enligt stadgarna utbildningsfrågor, studiesociala frågor och internationaliseringsfrågor som gäller sektionsmedlemmarnas utbildning samt forsknings- och forskarutbildningsfrågor för Doktorandsektionen.

Sektionsmedlemmarna väljer sin egen sektionsstyrelse som leder sektionen och väljer studentrepresentanter till programnära organ vid KI. Alla sektionsmedlemmar har närvaro-, yttrande- och yrkanderätt vid sektionsmöten, och rösträtt har ledamöterna i sektionsstyrelsen.

Många sektioner har olika grupperingar som ansvarar exempelvis för att anordna mottagningsaktiviteter för nya studenter, festverksamhet eller utbildande evenemang. Din sektion utvecklas genom ditt engagemang och blir vad du och dina medstudenter gör den till! Hitta din sektion nedan och läs mer.