Student- och doktorandombuden

Medicinska Föreningens student- och doktorandombud är oberoende instanser som du som student eller doktorand kan vända dig till med frågor angående Karolinska Institutets (KI) regelverk, eller som stöd i konflikter eller andra uppkomna situationer under din studietid. Ärenden behandlas konfidentiellt, det är alltid avgiftsfritt och finns till för alla studenter, oavsett medlemskap i studentkåren eller inte.

Ombuden kan

Ombuden kan inte

  • vara en neutral, oberoende instans mellan dig som student och KI i en eventuell konflikt
  • hjälpa dig att förstå dina egna rättigheter och skyldigheter
  • hjälpa till med klagomål
  • säkerställa att dina rättigheter skyddas och undersöka om KI följer reglerna i hanteringen av dina ärenden
  • ta parti och föra studentens talan gentemot KI
  • bestämma i ärendet
  • ge anvisningar till eller få anvisningar av enheter eller beslutsorgan vid KI kring hur beslut ska fattas
  • vara en överklagandeinstans för frågor som redan behandlats av andra enheter eller beslutsorgan vid KI

Student- och doktorandombuden har en Facebook-sida och Instagram-sida där de lägger upp aktuella nyheter som berör studenter och doktorander. Följ dem för att hålla dig uppdaterad om vad som händer!

Kontakta ombuden

Student- och doktorandombuden, till vänster Nazira Hammoud Shahwan och till höger Ninna Oom

Tveka aldrig att höra av dig till ombuden, då arbetet går ut på att både stödja enskilda studenter, samt verka för bättre villkor för alla vid KI. Fyll i respektive kontaktformulär för studentärende eller doktorandärende för att komma i kontakt med ombuden.