Student- & doktorandombuden

Ombuden finns till som stöd för dig som är student eller doktorand vid Karolinska Institutet (KI).

Medicinska Föreningens student- och doktorandombud är oberoende instanser som du som student eller doktorand kan vända dig till med frågor angående KI:s regelverk, eller som stöd i konflikter eller andra uppkomna situationer under din studietid. Ärenden behandlas konfidentiellt, dvs vi arbetar under tystnadsplikt. Det är alltid avgiftsfritt och finns till för alla studenter och doktorander, oavsett medlemskap i studentkåren eller inte.