Studentombudet och doktorandombudet

Medicinska Föreningens studentombud och doktorandombud är oberoende instanser som du som student eller doktorand kan vända dig till med frågor angående Karolinska Institutets (KI) regelverk, eller som stöd i konflikter eller andra uppkomna situationer under din studietid. Ärenden behandlas konfidentiellt, det är alltid avgiftsfritt och finns till för ALLA studenter, oavsett medlemskap i Medicinska Föreningen eller inte.

OMBUDEN KAN OMBUDEN KAN INTE
  • vara en neutral, oberoende instans mellan dig som student och KI i en eventuell konflikt
  • hjälpa dig att förstå dina egna rättigheter och skyldigheter
  • hjälpa till med klagomål
  • säkerställa att dina rättigheter skyddas och undersöka om KI följer reglerna i hanteringen av dina ärenden
  • ta parti och föra studentens talan gentemot KI
  • bestämma i ärendet
  • ge anvisningar till eller få anvisningar av enheter eller beslutsorgan vid KI kring hur beslut ska fattas
  • vara en överklagandeinstans för frågor som redan behandlats av andra enheter eller beslutsorgan vid KI
Nazira Hammoud Shahwan

Nazira Hammoud Shahwan

Studentombudet vid Medicinska Föreningen

Ninna Oom

Ninna Oom

Doktorandombudet vid Medicinska Föreningen

Tveka aldrig att höra av dig till ombuden, då arbetet går ut på att både stödja enskilda studenter, samt verka för bättre villkor för alla vid KI.

Studentombudet och doktorandombudet har en gemensam Facebook-sida och Instagram-sida där de lägger upp aktuella nyheter som berör studenter och doktorander. Följ dem för att hålla dig uppdaterad om vad som händer!

Kontakta ombuden

Hitta kontaktuppgifter här eller fyll i kontaktformulären nedan för att kontakta studentombudet eller doktorandombudet.

Kontakta studentombudet

Kontakta doktorandombudet

Doktorandombudets rapport

Nedan finner du Doktorandombudets rapport för verksamhetsåren 2018 och 2019.

DO-rapport 2019 svenska
DO-rapport 2019 engelska

DO-rapport 2018 svenska
DO-rapport 2018 engelska