Studenter i Forskning – SiF

Studenter i Forskning (SiF) Stockholm är en kårförening som började som en undergrupp i Läkarsektionen. SiF ska fungera som en brygga mellan studenter och forskare genom bland annat workshops, handledarträffar och inspirerande seminarier, samt synliggöra alla de olika möjligheter som finns vid Karolinska Institutet.

Vi har även en handledarlista (se nedan) som innehåller samtliga forskningsgrupper som är villiga att ta emot en eller fler studenter! Liknande koncept finns i Göteborg där det har fått stort genomslag. Läs gärna mer på SiF Göteborgs facebooksida