Om MF

Medicinska Föreningen i Stockholm (MF) är Karolinska Institutets (KI) största studentkår. MF övervakar alla utbildningar på KI och säkerställer att de håller en hög standard och att samtliga studenter blir väl omhändertagna.