Dokument

Nedan finner du aktuella dokumentmallar, blanketter och styrdokument för Medicinska Föreningen, samt verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser och årsredovisningar.

Styrdokument

Medicinska Föreningens verksamhet ska följa dess stadgar. Nedan finner ni den senast uppdaterade versionen, godkänd av Fullmäktige.

Medicinska Föreningens stadgar

Medicinska Föreningens kårorgans verksamheter styrs, förutom av Medicinska Föreningens stadgar, av dess reglementen. Nedan finner ni de senast uppdaterade versionerna av dessa, godkända av Fullmäktige.

Reglemente för Fullmäktige
Reglemente för Styrelsen
Reglemente för Medicinska Föreningens insignier och hedersutmärkelser
Reglemente för Medicinska Föreningens visuella identitet
Reglemente för behandling av personuppgifter och dataskydd

Sektioner

Reglemente för Arbetsterapisektionen
Reglemente för Audionomsektionen
Reglemente för Biomedicinska Analytikersektionen
Reglemente för Biomedicinska Utbildningssektionen
Reglemente för Doktorandsektionen
Reglemente för Folkhälsovetenskapliga sektionen
Reglemente för Fysioterapeutsektionen
Reglemente för Logopedsektionen
Reglemente för Läkarsektionen
Reglemente för Optikersektionen
Reglemente för Psykologsektionen
Reglemente för Sjuksköterskesektionen

Utskott

Reglemente för Förvaltningsutskottet
Reglemente för Idrottsutskottet
Reglemente för Internationella Utskottet
Reglemente för Kommunikationsutskottet
Reglemente för Kulturutskottet
Reglemente för Mottagningsutskottet
Reglemente för Näringslivsutskottet
Reglemente för Programutskottet
Reglemente för Utskottet Global Friends
Reglemente för Utskottet Students’ Nobel Nightcap (SNNC)

Nämnder

Reglemente för Ceremoninämnden
Reglemente för Disciplinnämnden
Reglemente för Likabehandlingsnämnden
Reglemente för Stadgetolkningsnämnden
Reglemente för Valberedningen
Reglemente för Valnämnden

Råd

Reglemente för Internationella rådet
Reglemente för Ordföranderådet
Reglemente för Studiesociala rådet
Reglemente för Utbildningsrådet (UR)

Fonder

Reglemente för Doktor A. F. Regnells grundfond
Reglemente för Medicinska Föreningens Solviksfond
Reglemente för Professor Frans Westermarks underhållsfond
Reglemente för Prosektor A Westermarks gravfond
Reglemente för stipendieutdelning ur Medicinska Föreningens fonder

Förvaltning

Reglemente för Föreningens lokaler
Reglemente för förvaltning av Medicinska Föreningens fonder och övrigt kapital
Reglemente för förvaltning av till Medicinska Föreningen anknutna stiftelser
Reglemente för Medicinska Föreningens grafplats

Medicinska Föreningen är personuppgiftsansvarig för ett flertal personregister och behandlingar av personuppgifter. I nedanstående informationsblad lämnar vi i enlighet med Dataskyddsförordningens artikel 13 och 14 information om vår behandling av personuppgifterna.

Information till personer registrerade i Medicinska Föreningens i Stockholm förhyrningsregister
Information till personer registrerade i Medicinska Föreningens i Stockholm personal- och löneregister
Information till personer registrerade i Medicinska Föreningens i Stockholm kundreskontra
Information till stipendiesökande om behandling av personregister

Verksamhetsplaner och redovisningar