Ceremoninämnden

Ceremoninämnden utvecklar och verkar för kontinuitet i samband med kårens ceremonier och traditioner och i kontakten med för kåren viktiga individer.

Ceremoninämnden består av Inspektor, standarföraren, värdparet, Medicinska Föreningens ordförande och vice ordförande och två övriga ledamöter. Till nämndens sammanträden är Programutskottets och Mottagningsutskottets ordföranden ständigt adjungerade. Inspektor är nämndens ordförande och standarföraren dess vice ordförande. De två övriga ledamöterna väljs av Fullmäktige på tre års mandat. Mellan val av de två övriga ledamöterna ska förflyta en tid om minst ett år.

Ordförande:
Standarförare: Hanna Gräs

Ledamöter:
Inspektor
MF ordförande
MF vice ordförande
Värdinna
Värd
Ledamot 1: Leif Karlsson
Ledamot 2: Matilda Varli

Adjungerade:
PrU ordförande
MU ordförande