Ceremoninämnden

Ceremoninämnden utvecklar och verkar för kontinuitet i samband med kårens ceremonier och traditioner och i kontakten med för kåren viktiga individer.

Ceremoninämnden består av Inspektor, standarföraren, värdparet, Medicinska Föreningens ordförande och vice ordförande och två övriga ledamöter. Till nämndens sammanträden är Programutskottets och Mottagningsutskottets ordföranden ständigt adjungerade. Inspektor är nämndens ordförande och standarföraren dess vice ordförande. De två övriga ledamöterna väljs av Fullmäktige på tre års mandat. Mellan val av de två övriga ledamöterna ska förflyta en tid om minst ett år.

Ordförande:
Standarförare: Leif Karlsson

Ledamöter:
Inspektor: Carl Johan Sundberg
MF Ordförande: Alexander Klaréus
MF Vice Ordförande: Andreas Henriksson
Värdinna: Matilda Varli
Värd: Anne Östholm
Ledamot: Jens Andersson
Ledamot: vakant

Adjungerade:
PrU ordförande: Erik Söderlund
MU ordförande: Sharvari Seetharaman