Arbetsterapisektionen (Artemis)

Arbetsterapisektionen (Artemis) är sektionen för studenter vid Arbetsterapeutprogrammet vid Karolinska Institutet. Som medlem i Medicinska Föreningen och registrerad på programmet är du medlem i Artemis.