Biomedicinska Utbildningssektionen (BUS)

Biomedicinska utbildningssektionen (BUS) är sektionen för studenter vid Kandidatprogrammet i biomedicinMasterprogrammet i biomedicinMasterprogrammet i toxikologiMasterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna, Magisterprogrammet i nutritionsvetenskap och Masterprogrammet i translationell fysiologi och farmakologi vid Karolinska Institutet. Som medlem i Medicinska Föreningen och registrerad på något av programmen är du medlem i BUS.