Framtidens Kårhus

– För framtidens hälsa!

Mitt i hjärtat av det växande Campus Solna ligger Medicinska Föreningens (MF) kårhus, som fungerat som kårens samlingsplats sedan 1954. Vi vill nu göra en ömsint men genomgripande renovering av kårhuset och skapa en modern mötesplats för studenter, alumner, forskare och sjukvårdspersonal. Här ska alla kunna träffas och diskutera hur man gemensamt kan lösa framtidens hälsoutmaningar. Kårhuset ska utgöra ett nav för möten, nätverk och samarbeten inom områden som:

  • Hälsa
  • Sjukvård
  • Hälsolitteracitet
  • Medicinsk utbildning
  • Life science

Vi är övertygade om att ett välfungerande och inspirerande kårhus stärker gemenskapen, ökar trivsel, bidrar till en bredare generell bildning och förbättrad inlärning. Detta medför i sin tur en bättre förberedd framtida personal inom sjukvård, myndigheter och industri. För att Karolinska Institutet (KI) fortsatt ska vara ett världsledande universitet och locka det bästa studenterna krävs ypperlig utbildning och utmärkta studentlokaler. Där det sistnämnda är något som i dagsläget saknas.

Nuvarande verksamhet

På MF samlas KI:s studenter med olika inriktningar för att engagera sig i studentinflytande och sociala aktiviteter samt frågor om hälsa, sjukvård och samhälle. På MF arrangeras kulturkvällar, baler, spex, konserter och idrottsevenemang samt diskussionskvällar om aktuella hälsorelaterade ämnen.

MF:s uppdrag är att säkerställa kvaliteten på KI:s utbildningar, men också att arbeta för alla studenters välmående, rättigheter, likabehandling och utveckling – både kunskapsmässigt och studiesocialt. Föreningen utövar studentinflytande i KI:s samtliga beslutande organ och har anställda student- och doktorandombud.

Finansiering

För att Framtidens Kårhus ska kunna förverkligas behöver 65 miljoner kronor samlas in. Den hittillsvarande finansieringen har skett genom stöd och donationer om totalt 34 miljoner kronor. KI bidrar med ett stöd om 11 miljoner kronor till projektering och ombyggnationen. The Hans and Barbara Bergstrom Foundation gav, utöver sitt stöd under projektets gång, våren 2018 en donation på 5 miljoner kronor och hösten 2021 ytterligare 15 miljoner kronor. Familjen Thelin har stöttat projektet med 1 miljon kronor och Kjell och Märta Beijers Stiftelse har även valt att stödja projektet med 1 miljon kronor. Slutligen har MF själv gått in med 5 miljoner kronor vilka ligger utanför filantropimålet. Avsikten är att finansiera återstoden med hjälp av donationer från privatpersoner, privata stiftelser och företag.

”It is all about people”, säger Barbara Bergström, grundare av Internationella Engelska Skolan, nu med 43 skolor och 30 000 elever i Sverige. ”Att det finns en trevlig central samlingspunkt för studerande på KI, och ett centrum för många aktiviteter, är viktigt för studierna och för sammanhållningen”. 

Filantropibehov

Kårhuset byggdes ut med en ny aula 1985 vilken finansierades med hjälp av donationer från privatpersoner, stiftelser och företag. För den aktuella renoveringen prioriterar vi högst en genomgripande upprustning av aulan, foajén och storköket. För att kunna bedriva en påtagligt mer ambitiös verksamhet med olika typer av möten och konferenser behövs uppdaterade tekniska lösningar med anpassad ljus- och ljudapparatur. I foajén vill vi skapa en inbjudande och mingelvänlig mötesplats med bland annat permanenta och tillfälliga konstutställningar. Renoveringen av aulan, foajén och en modernisering av köket beräknas kosta 30 miljoner.

Prioritet två är klubbvåningen och biblioteket, där 10 miljoner behövs för en ändamålsenlig modernisering med förbättrade möjligheter till vetenskapliga diskussionskvällar, mindre konferenser, rundabordssamtal och studiesociala aktiviteter. Här ska vi bygga arbetsrum anpassade för undervisning och grupparbete, samt replokaler för spex, kör och dans. Här kommer även disputations- och examensfester kunna äga rum, samt tillställningar som arrangeras av externa aktörer bland våra grannar på Campus Solna.

Som tredje prioritet vill vi optimera kontorsmiljöerna så att MFs styrelse tillsammans med administrativ personal kan arbeta för alla studenters välbefinnande och utveckling, och fortsätta sitt arbete gentemot KI. För denna renovering behövs 10 miljoner.

En långsiktig hälsoinvestering

Vår vision är att Framtidens Kårhus ska vara en viktig, naturlig och känd mötesplats i den nya stadsdelen Hagastaden tillsammans med andra verksamheter på KI, Karolinska Universitetssjukhuset och den omkringliggande life science-industrin. Här ska frågor om medicinsk vetenskap, sjukvård, utbildning och samhälle diskuteras, och kunskap och idéer utbytas mellan studenter, forskare, alumner och andra aktörer. För att förverkliga vår vision behöver vi hjälp. En donation till det nya kårhuset är en investering i de studenter som skapar framtidens goda sjukvård, gör viktiga forskningsupptäckter och engagerar sig i den globala hälsoutvecklingen.