Internationella utskottet

Internationella utskottet (IntCom) strävar efter att internationalisera MF och KI genom planering av evenemang och aktiviteter som främjar internationalisering. Alla möten hålls på engelska och utskottet består av studenter från hela världen. Internationella utskottet är en perfekt plats för dig som gillar att jobba i grupp med internationella och svenska studenter, eller som har idéer om hur vi kan förbättra den internationella miljön inom studentkåren.

Internationella utskottet (IntCom) strävar efter att internationalisera MF och KI genom planering av evenemang och aktiviteter som främjar internationalisering. Alla möten hålls på engelska och utskottet består av studenter från hela världen. Internationella utskottet är en perfekt plats för dig som gillar att jobba i grupp med internationella och svenska studenter, eller som har idéer om hur vi kan förbättra den internationella miljön inom studentkåren.

Uppdrag

Internationella utskottets uppdrag är att:

  • verka för internationalisering inom Medicinska Föreningen och på Karolinska Institutet,
  • anordna utbildande aktiviteter för internationella studenter,
  • samordna sektionerna i för dem gemensamma internationaliseringsfrågor,
  • ansvara för samverkan med andra studentkårer i ovanstående frågor.

Projekt

I flera år har Internationella utskottet startat (och hjälpt förbättra) flera olika projekt, som på många sätt förbättrat möjligheten för internationella studenter att engagera sig inom Medicinska Föreningen. Dessa projekt har också varit en bra möjlighet för svenska och internationella studenter att träffas!

  • Language@KI
  • Social Dance
  • Get Inspired by an Exchange Student
  • Get inspired by a health professional
  • … and many more to come!