Stadgetolkningsnämnden

Stadgetolkningsnämnden kan sammankallas när det råder oenighet i tolkningen av MF:s stadgar. Nämnden sammankallas på begäran av Fullmäktige, Styrelsen, föreningsmötet, Inspektor eller revisor. Nämnden sammankallas då av Inspektor som fungerar som nämndens ordförande. Inspektor kan även välja att sammankalla nämnden på begäran av kårorgan eller föreningsmedlem.

Stadgetolkningsnämnden består av Inspektor, sakrevisorerna samt sakrevisorssuppleanterna. Medicinska Föreningens ordförande och Fullmäktiges talman är adjungerade till sammanträdena.

Ordförande:
Inspektor

Ledamöter:
Sakrevisorer
Sakrevisorssuppleanter

Adjungerade:
MF ordförande
Fullmäktiges talman