Stipendieprövningsnämnden

Stipendieprövningsnämnden har till uppgift att styrelsen bereda ärenden om utdelande av stipendier genom prövning av inkomna ansökningar. Nämnden sköter också utlysandet av stipendierna och ser till att ansökningar kommer in.

Stipendieprövningsnämnden väljs av Fullmäktige och utgörs av en ordförande och högst sex övriga ledamöter. Nämndens ledamöter har tystnadsplikt i frågor rörande enskilda föreningsmedlemmars och studenters personliga och ekonomiska förhållanden.

Läs mer om våra stipendier här.

Ledamöter 2021:
Leif Karlsson
Dilara Kaya
Lukas Lehtonen
Evelyn Olander
Nils Werge
Didar Fares