Stipendier

Varje år beslutar styrelsen om vilka stipendier som ska delas ut samt när de delas ut. Stipendierna utlyses på denna sida när ansökningsperioden är öppen.

Ansökningsperioden för stipendium ur Medicinska Föreningens samstiftelse för studier och stipendium ur Medicinska Föreningens samstiftelse för studieresor är nu öppen!

Utlysning av stipendium ur Medicinska Föreningens samstiftelse för studier

Ansökan om stipendier ur Medicinska Föreningens samstiftelse för studier 2019 är nu öppen.

Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att utdela stipendier till studerande tillika medlemmar av Medicinska Föreningen i Stockholm för främjande av deras studier vid Karolinska Institutet.

Behöriga sökande: Stipendium kan tilldelas studerande och medlem av Medicinska Föreningen i Stockholm som har studerat minst ett år vid Karolinska Institutet och som med framgång bedriver sina studier. Vid utdelning av stipendium tas hänsyn till den stipendiesökandes ekonomiska ställning.

Stipendiebelopp: Högst 22 500 kr.

Sista ansökningsdatum: 31 Oktober 2019

Skicka din ansökan: som en (1) fil i pdf format till stipendier@medicinskaforeningen.se och märk ämnesraden med ”Ansökan Samstiftelse för Studier 2019”. Ansökan måste ske genom det uppdaterade ansökningsformuläret för 2019 (finns endast på engelska). Fyll i formuläret på, skriv ut det, signera, scanna och sätt ihop det tillsammans med eventuella bilagor till en pdf-fil. Det går bra att fylla i formuläret på svenska eller engelska, det du själv föredrar. Skrivare och scanner finns att låna i MF:s kårexpeditioner under öppettiderna.

Utlysning av stipendium ur Medicinska Föreningens samstiftelse för studieresor

Ansökan om stipendier ur Medicinska Föreningens samstiftelse för studieresor 2019 är nu öppen.

Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att utdela stipendier till studerande tillika medlemmar av Medicinska Föreningen i Stockholm såsom understöd till företagande av resa – företrädesvis till utlandet – vars ändamål är studier inom den medicinska vetenskapens olika grenar.

Behöriga sökande: Stipendium kan tilldelas studerande och medlem av Medicinska Föreningen i Stockholm som har studerat minst ett år vid Karolinska Institutet. Stipendiat skall förbinda sig att redovisa resultatet av studieresan i en reseberättelse.

Stipendiebelopp: Högst 15 000 kr.

Sista ansökningsdatum: 31 Oktober 2019

Skicka din ansökan: som en (1) fil i pdf format till stipendier@medicinskaforeningen.se och märk ämnesraden med ”Ansökan Samstiftelse för Studieresor 2019”. Ansökan måste ske genom det uppdaterade ansökningsformuläret för 2019 (finns endast på engelska). Fyll i formuläret, skriv ut det, signera, scanna och sätt ihop det tillsammans med eventuella bilagor till en pdf-fil. Det går bra att fylla i formuläret på svenska eller engelska. Skrivare och scanner finns att låna i MF:s kårexpeditioner under öppettiderna.

Är du ej behörig att söka något av stipendierna ovan? Kolla in KI:s stipendier!

Medicinska Föreningens stipendier

De senaste åren har stipendier ur följande stiftelser delats ut:

Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att utdela stipendier till studerande tillika medlemmar av Medicinska Föreningen i Stockholm för främjande av deras studier vid Karolinska Institutet.

Utlyses vanligtvis på hösten.

Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att utdela stipendier till studerande tillika medlemmar av Medicinska Föreningen i Stockholm såsom understöd till företagande av resa – företrädesvis till utlandet – vars ändamål är studier inom den medicinska vetenskapens olika grenar.

Utlyses vanligtvis på hösten.

Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att främja pedagogisk utveckling av läkarutbildningen vid Karolinska Institutet.

Utlyses vanligtvis under senare delen av våren.