Stipendier

Varje år beslutar styrelsen om vilka stipendier som ska delas ut samt när de delas ut. De senaste åren har stipendier ur följande stiftelser delats ut:

 • Stipendium ur Medicinska Föreningens samstiftelse för studier

  Utlyses vanligtvis på hösten.

  Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att utdela stipendier till studerande tillika medlemmar av Medicinska Föreningen i Stockholm för främjande av deras studier vid Karolinska Institutet.

 • Stipendium ur Medicinska Föreningens samstiftelse för studieresor

  Utlyses vanligtvis på hösten.

  Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att utdela stipendier till studerande tillika medlemmar av Medicinska Föreningen i Stockholm såsom understöd till företagande av resa – företrädesvis till utlandet – vars ändamål är studier inom den medicinska vetenskapens olika grenar.

 • Stipendium ur Folke Sjökvists 50-årsfond

  Utlyses vanligtvis under senare delen av våren.

Stipendierna utlyses på denna sida när ansökningsperioden är öppen.

Reglemente för stipendieutdelning ur Medicinska Föreningens fonder