Stipendier

Varje år beslutar styrelsen om vilka stipendier som ska delas ut samt när de delas ut. Stipendierna utlyses på denna sida när ansökningsperioden är öppen.

Medicinska Föreningens stipendier

De senaste åren har stipendier ur följande stiftelser delats ut:

 • Stipendium ur Medicinska Föreningens samstiftelse för studier

  Utlyses vanligtvis på hösten.
  Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att utdela stipendier till studerande tillika medlemmar av Medicinska Föreningen i Stockholm för främjande av deras studier vid Karolinska Institutet.

 • Stipendium ur Medicinska Föreningens samstiftelse för studieresor

  Utlyses vanligtvis på hösten.
  Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att utdela stipendier till studerande tillika medlemmar av Medicinska Föreningen i Stockholm såsom understöd till företagande av resa – företrädesvis till utlandet – vars ändamål är studier inom den medicinska vetenskapens olika grenar.

 • Stipendium ur Folke Sjökvists 50-årsfond

  Utlyses vanligtvis under senare delen av våren.
  Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att främja pedagogisk utveckling av läkarutbildningen vid Karolinska Institutet.