Studiebevakning

Studentkårens huvudsakliga syfte enligt högskolelagen 4 kap, 9§ är att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan. Kåren åstadkommer detta genom att utifrån sina medlemmars intressen arbeta med frågor som rör utbildningskvalitet, likabehandling, diskriminering, arbetsmiljö m.m.

Som studentkår har vi studentrepresentanter i alla beslutande och beredande organ vid lärosätet, hela vägen från enskilda utbildningsprogram upp till KI:s ledning och Konsistorium. Tillsammans arbetar vi för att utbildningarna ska hålla den klass som förväntas vid ett universitet!

Läs mer om den sektion som representerar din utbildning och ta reda på hur du kan engagera dig!