Studiebevakning

Medicinska Föreningens huvudsakliga syfte är att bevaka de utbildningar vid Karolinska Institutet (KI) som vi representerar. Högskolelagen 4 kap, 9 §:

En studentkår ska ha som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan. Lag (2009:766).

Som studentkår har vi studentrepresentanter i alla beslutande och beredande organ vid KI, hela vägen från enskilda utbildningsprogram upp till KI:s ledning och Konsistorium. Utifrån våra medlemmars intressen arbetar vi med frågor som rör utbildningskvalitet, likabehandling, diskriminering, arbetsmiljö och alla andra frågor som påverkar studenterna. Tillsammans arbetar vi för att utbildningarna ska hålla den klass som förväntas vid ett medicinskt universitet i världsklass!

Som medlem i MF är du automatiskt medlem i den sektion som representerar din utbildning och kan söka till sektionsstyrelsen. Du kan dessutom söka studentrepresentantposter och själv påverka kvalitén på din utbildning genom att delta i de beslut som KI fattar!