Doktorandsektionen (DSA)

Doktorandsektionen (DSA) är sektionen för alla studenter registrerade på forskarutbildningen vid Karolinska Institutet. Som medlem i Medicinska Föreningen och registrerad doktorand är du medlem i DSA.