Skyddsnätverket

För en bra studie- och arbetsmiljö för studenter och doktorander

Har du problem med den psykosociala eller fysiska studiemiljön? Då är det skyddsnätverket du ska kontakta!

Som student likställs man med arbetstagare, vilket innebär att studenter både får och ska medverka i arbetet med god arbetsmiljö för studenter (studiemiljö). Detta regleras i Arbetsmiljölagen, och fungerar i praktiken så att studentkåren utser studerandeskyddsombud som företräder studenterna i frågor som rör arbetsmiljöarbetet. Utöver rollerna som huvud- och studerandeskyddsombud finns det för varje sektion en eller flera studerandeskyddsrepresentanter som fungerar som kontaktperson mellan studenter på programmet som sektionen representerar.

Huvudstuderande-
skyddsombud

Armin Tabiei
Huvudstuderande-
skyddsombud 2021

Huvudstuderandeskyddsombudet (HSSO) samordnar skyddsombudens verksamhet och täcker upp i de fall det saknas ett studerandeskyddsombud vid en institution. HSSO sitter även som studentrepresentant i KI:s arbetsmiljönämnd. Till sin hjälp har HSSO en biträdare (BHSSO), en post som för tillfället är vakant för 2021. (Intresserad av posten? Sök här)

Medicinska Föreningens HSSO 2021 är läkarstudenten Armin Tabiei, som under året kommer fokusera på att göra det lättare och mer tillgängligt för studenter och doktorander att påverka sin studie- och arbetsmiljö.

Har du frågor? Tveka inte att mejla!

Studerande-
skyddsombud

Studerandeskyddsombud (SSO) företräder studenter och doktorander i frågor som berör den fysiska och psykosociala miljön på universitetet och representerar studenternas åsikter. Kåren har möjlighet att utse ett SSO på varje institution.

SSO deltar i arbetsmiljö-/skyddsrondsarbetet, diskuterar och bedömer påverkan av förändringar av studiemiljön, håller sig uppdaterad på arbetsmiljölagstiftning och samarbetar med (och företräder ibland) studenter som vill att förbättringar ska genomföras.

Se vem som är SSO på respektive institution i tabellen nedan. Tryck på institutionen för att komma till deras hemsida.

BioNut
Vakant
CMB

Monika Malachová

FyFa
Vakant
GPH

Alicia Nevriana

KI SÖS
Vakant
CNS
Vakant
KI DS

Victoria Nord

CLINTEC

Richelle Duque Björvang

KBH
Vakant
Labmed

Dina Dabaghie

LIME
Vakant
MedH

Jakob Berg

MedS
Vakant
MBB

Shayida Maimaiti

MEB
Vakant
MTC

Madle Sirel

IMM

Antero Silva

MMK
 Vakant
NVS

Nazmije Kelmendi

Neuro

Nassai Herren

DentMed

Joy Joo
(vald av Odontologiska Föreningen)

OnkPat

Mirco Martino

Studerandeskydds-
representanter

Studerandeskyddsrepresentanter utses av sektionerna och fungerar som länk mellan studenterna och studerandeskyddsombudet på respektive institution, för de program som sektionen representerar.

Studerandeskyddsrepresentanterna har inte samma rättigheter och befogenheter som studerandeskyddsombuden och inte heller ett lagstadgat uppdrag. Studerandeskyddsombudens rättigheter och befogenheter beskrivs i Arbetsmiljölagen.

Se vem som är studerandeskyddsrepresentant för respektive sektion/program i tabellen nedan. Tryck på sektionen för att komma till deras sida.

Artemis

Linda Mattila

Program:
Arbetsterapeutprogrammet

AS
Vakant

Program:
Audionomprogrammet

BAS
Vakant

Program:
Biomedicinska analytikerprogrammet
Masterprogrammet i diagnostisk cytologi

BUS

Monika Malachová

Program:
Kandidatprogrammet i biomedicin
Masterprogrammet i biomedicin
Masterprogrammet i toxikologi
Masterprogrammet i molekylära tekniker i livsvetenskaperna
Magisterprogrammet i nutritionsvetenskap

DSA

Jan Reising

Program:
Alla doktorander på KI

PHS

Sarp Oktay

Program:
Masterprogrammet i bioentreprenörskap
Masterprogrammet i hälsoinformatik
Masterprogrammet i hälsoinformatik, policy och management

Theresa Lemke

Program:
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap
Magisterprogrammet i global hälsa
Magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer

Fysio

Christian Nieminen

Program:
Fysioterapeutprogrammet

Kaustika
Vakant

Program:
Optikerprogrammet
Masterprogrammet i klinisk optometri
Fristående kurser för optiker

LoS
Vakant

Program:
Logopedprogrammet

LS

Hannah van Bunningen

Program:
Läkarprogrammet
Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

PsyKI
Vakant

Program:
Psykologprogrammet

SSEK
Vakant

Program:
Sjuksköterskeprogrammet
Röntgensjuksköterskeprogrammet
Specialistsjuksköterskeprogram
Barnmorskeprogrammet
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor från land utanför EU/EES och Schweiz