Skyddsnätverket

För en bra studie- och arbetsmiljö för studenter och doktorander

Har du problem med den psykosociala eller fysiska studiemiljön? Då är det skyddsnätverket du ska kontakta!

Som student likställs man med arbetstagare, vilket innebär att studenter både får och ska medverka i arbetet med god arbetsmiljö för studenter (studiemiljö). Detta regleras i Arbetsmiljölagen, och fungerar i praktiken så att studentkåren utser studerandeskyddsombud som företräder studenterna i frågor som rör arbetsmiljöarbetet. Utöver rollerna som huvud- och studerandeskyddsombud finns det för varje sektion en eller flera studerandeskyddsrepresentanter som fungerar som kontaktperson mellan studenter på programmet som sektionen representerar.

Huvudstuderande-
skyddsombud

Megan Gjordeni
Huvudstuderande-
skyddsombud 2022

Huvudstuderandeskyddsombudet (HSSO) samordnar skyddsombudens verksamhet och täcker upp i de fall det saknas ett studerandeskyddsombud vid en institution. HSSO sitter även som studentrepresentant i KI:s arbetsmiljönämnd. Till sin hjälp har HSSO en biträdare (BHSSO), en post som för tillfället är vakant för 2022. (Intresserad av posten? Sök här)

Medicinska Föreningens HSSO 2022 är Megan Gjordeni.

Har du frågor? Tveka inte att mejla!

Studerandeskyddsombud 2022

Studerandeskyddsombud (SSO) företräder studenter och doktorander i frågor som berör den fysiska och psykosociala miljön på universitetet och representerar studenternas åsikter. Kåren har möjlighet att utse ett SSO på varje institution.

SSO deltar i arbetsmiljö-/skyddsrondsarbetet, diskuterar och bedömer påverkan av förändringar av studiemiljön, håller sig uppdaterad på arbetsmiljölagstiftning och samarbetar med (och företräder ibland) studenter som vill att förbättringar ska genomföras.

Se vem som är SSO på respektive institution i tabellen nedan. Tryck på institutionen för att komma till deras hemsida.

BioNut
Vakant
CMB
Niels Krämer
FyFa
Vakant
GPH
Vakant
KI SÖS
Vakant
CNS
Namn kommer snart
KI DS
Vakant
CLINTEC

Vakant

KBH
Adena Pepich
Labmed
Nerea Martín Almazán
LIME
Vakant
MedH
Vakant
MedS
Maria Villafranca
MBB
Vakant
MEB
Namn kommer snart
MTC
Vakant
IMM

Antero Silva

MMK
 Vakant
NVS

Nazmije Kelmendi

Neuro
Inés Martínez Sánchez
DentMed
Joy Joo

(vald av Odontologiska Föreningen)

OnkPat

Mirco Martino

Studerandeskyddsrepresentanter 2022

Studerandeskyddsrepresentanter utses av sektionerna och fungerar som länk mellan studenterna och studerandeskyddsombudet på respektive institution, för de program som sektionen representerar.

Studerandeskyddsrepresentanterna har inte samma rättigheter och befogenheter som studerandeskyddsombuden och inte heller ett lagstadgat uppdrag. Studerandeskyddsombudens rättigheter och befogenheter beskrivs i Arbetsmiljölagen.

Se vem som är studerandeskyddsrepresentant för respektive sektion/program i tabellen nedan. Tryck på sektionen för att komma till deras sida.

Artemis
Namn kommer snart

Program:
Arbetsterapeutprogrammet

AS
Vakant

Program:
Audionomprogrammet

BAS
Jana Adam

Program:
Biomedicinska analytikerprogrammet
Masterprogrammet i diagnostisk cytologi

BUS
Sofiya Iskrak

Program:
Kandidatprogrammet i biomedicin

Sofia Fredin

Program:
Masterprogrammet i biomedicin

Christos Vogiatzakis

Program:
Masterprogrammet i toxikologi

Vakant

Program:
Masterprogrammet i molekylära tekniker i livsvetenskaperna

Miriam Bazic

Program:
Magisterprogrammet i nutritionsvetenskap

DSA
Namn kommer snart

Program:
Alla doktorander på KI

PHS
Namn kommer snart

Program:
Masterprogrammet i bioentreprenörskap
Masterprogrammet i hälsoinformatik
Masterprogrammet i hälsoinformatik, policy och management

Nicole Sofia Rodriguez Neufeld

Program:
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap
Magisterprogrammet i global hälsa
Magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer

Fysio
Namn kommer snart

Program:
Fysioterapeutprogrammet

Kaustika
Namn kommer snart

Program:
Optikerprogrammet
Masterprogrammet i klinisk optometri
Fristående kurser för optiker

LoS
Namn kommer snart

Program:
Logopedprogrammet

LS
Anna Johansen

Program:
Läkarprogrammet
Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

PsyKI
Namn kommer snart

Program:
Psykologprogrammet

SSEK
Ida Dieriks

Program:
Sjuksköterskeprogrammet
Röntgensjuksköterskeprogrammet
Specialistsjuksköterskeprogram
Barnmorskeprogrammet
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor från land utanför EU/EES och Schweiz