Skyddsnätverket

För en bra studie- och arbetsmiljö för studenter och doktorander

Har du problem med den psykosociala eller fysiska studiemiljön? Då är det skyddsnätverket du ska kontakta!

Som student likställs man med arbetstagare, vilket innebär att studenter både får och ska medverka i arbetet med god arbetsmiljö för studenter (studiemiljö). Detta regleras i Arbetsmiljölagen, och fungerar i praktiken så att studentkåren utser studerandeskyddsombud som företräder studenterna i frågor som rör arbetsmiljöarbetet. Utöver rollerna som huvud- och studerandeskyddsombud finns det för varje sektion en eller flera studerandeskyddsrepresentanter som fungerar som kontaktperson mellan studenter på programmet som sektionen representerar.

Huvudstuderande-
skyddsombud

Ellinor Drakenward
Huvudstuderande-
skyddsombud

Huvudstuderandeskyddsombudet (HSSO) samordnar skyddsombudens verksamhet och täcker upp i de fall det saknas ett studerandeskyddsombud vid en institution. HSSO sitter även som studentrepresentant i KI:s arbetsmiljönämnd. Till sin hjälp har HSSO en biträdare (BHSSO), en post som för tillfället är vakant för 2023. (Intresserad av posten? Sök här)

Medicinska Föreningens HSSO 2023 är Ellinor Drakenward.

Har du frågor? Tveka inte att mejla!

Studerandeskyddsombud 2023

Studerandeskyddsombud (SSO) företräder studenter och doktorander i frågor som berör den fysiska och psykosociala miljön på universitetet och representerar studenternas åsikter. Kåren har möjlighet att utse ett SSO på varje institution.

SSO deltar i arbetsmiljö-/skyddsrondsarbetet, diskuterar och bedömer påverkan av förändringar av studiemiljön, håller sig uppdaterad på arbetsmiljölagstiftning och samarbetar med (och företräder ibland) studenter som vill att förbättringar ska genomföras.

Se vem som är SSO på respektive institution i tabellen nedan. Tryck på institutionen för att komma till deras hemsida.

BioNut
Vakant
CMB
Vakant
FyFa
Vakant
GPH
Vakant
KI SÖS
Vakant
CNS
Isabelle Hernandez
KI DS
Vakant
CLINTEC
Vakant
KBH
Adena Pepich
Labmed
Nerea Martín Almazán
LIME
Vakant
MedH
Vakant
MedS
Vakant
MBB
Lara Sweetapple
MEB
Vakant
MTC
Manojj Dhinakaran
IMM
Kommer snart
MMK
Kommer snart
NVS
Kommer snart
Neuro
Kommer snart
DentMed
Selma Yebio

(vald av Odontologiska Föreningen)

OnkPat
Petra Marttila

Studerandeskyddsrepresentanter 2023

Studerandeskyddsrepresentanter utses av sektionerna och fungerar som länk mellan studenterna och studerandeskyddsombudet på respektive institution, för de program som sektionen representerar.

Studerandeskyddsrepresentanterna har inte samma rättigheter och befogenheter som studerandeskyddsombuden och inte heller ett lagstadgat uppdrag. Studerandeskyddsombudens rättigheter och befogenheter beskrivs i Arbetsmiljölagen.

Se vem som är studerandeskyddsrepresentant för respektive sektion/program i tabellen nedan. Tryck på sektionen för att komma till deras sida.

Artemis
Linda Mattila

Program:
Arbetsterapeutprogrammet

AS
Vakant

Program:
Audionomprogrammet

BAS
Jana Adam

Program:
Biomedicinska analytikerprogrammet
Masterprogrammet i diagnostisk cytologi

BUS
Monika Malachová

Program:
Kandidatprogrammet i biomedicin

Masterprogrammet i biomedicin

Masterprogrammet i toxikologi

Masterprogrammet i molekylära tekniker i livsvetenskaperna

Magisterprogrammet i nutritionsvetenskap

DSA
Jan Reising

Program:
Alla doktorander på KI

PHS
Sharp Oktay

Program:
Masterprogrammet i bioentreprenörskap
Masterprogrammet i hälsoinformatik
Masterprogrammet i hälsoinformatik, policy och management

Masterprogrammet i folkhälsovetenskap
Magisterprogrammet i global hälsa
Magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer

Fysio
Christian Neiminen

Program:
Fysioterapeutprogrammet

Kaustika
Vakant

Program:
Optikerprogrammet
Masterprogrammet i klinisk optometri
Fristående kurser för optiker

LoS
Vakant

Program:
Logopedprogrammet

LS
Anna Johansen

Program:
Läkarprogrammet
Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

PsyKI
Vakant

Program:
Psykologprogrammet

SSEK
Vakant

Program:
Sjuksköterskeprogrammet
Röntgensjuksköterskeprogrammet
Specialistsjuksköterskeprogram
Barnmorskeprogrammet
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor från land utanför EU/EES och Schweiz