Lokalbokning

Nu kan du som medlem få tillgång till Medicinska föreningens rum och utrustning via Outlook-kalendern (ersätter tidigare systemet Your Block).

Du kan boka uppåt 60 dagar framåt och längst ner på sidan hittar du en lathund för hur en ska göra för att boka via Outlook.

Info om de interna lokalerna samt utrustning hittar du nedan.

Vad krävs för att jag ska kunna boka?
För att kunna boka behöver du vara medlem och en Outlook-mail från Medicinska Föreningen. Varje ordförande i de olika utskotten/sektionerna/nämnderna/kårföreningarna har en MF-mail och kan boka rum och utrustning. Det går också att få en egen personlig mail. Du kan ansöka om detta genom att fylla i blanketten ”Ansökan om tillgång till nätverk och datorer” som finns i receptionen och på hemsidan.  För mer info gå till www.medicinskaforeningen.se/bli-medlem

Ytterligare en förutsättning för att kunna boka Medicinska Föreningens lokaler är att en städar efter sig, inte flyttar ut möbler och dylikt samt att det inte får vistas fler personer i rummen än vad som är angivet i rummen.

Hur ser jag när det är ledigt?
Varje rum/utrustning har sin egen kalender och genom att importera dem som du använder mest kan du se hur tillgängligheten ser ut för varje rum/utrustning.

Hur gör jag för att boka?
Du behöver vara inloggad på din MF-mail för att kunna boka och du kan då boka direkt i Outlook-appen eller via Outlook på webben. När du har skickat iväg en bokningsförfrågan så får du automatiskt ett mail om din bokning har blivit accepterad eller avvisad. Detta gäller för de rum/utrustningar som inte behöver lokaladmins godkännande. För dem kommer besked först när lokaladmin har godkänt/avvisat. Avvisningen beror i så fall på att det sammanträffar med annan bokning eller öppettider för exempelvis receptionen. OBS: Lathund finns längst ner på denna sida.

Hur får jag tillgång till det jag har bokat?
För att kunna komma in i Kårhuset och dess lokaler behöver du kortaccess. För att få detta behöver du vara medlem. Blanketterna för kortaccess finns i receptionen både i Solna och i Flemingsberg. Fyll i dem och glöm inte att läsa föreskrifterna som finns i anslutning till ansökan.

I Solna och Flemingsberg kommer lokaladmin att ordna kortaccess till dig, oftast inom en vecka efter att du lämnat in din ansökan. Är du inte medlem så får du ett mail om detta. Då måste du betala medlemsavgiften och kontakta lokaladmin. I Solna kan du lägga ansökan i tidskriftsamlaren på receptions disken eller i lokaladmins fack. I Flemingsberg lämnar du ansökan i facket ”Till Solna” eller scannar och mailar den till [email protected]

Tillgång till rum och utrustning:
Oftast är någon från personalstyrkan på plats i Solna, vilket gör det enkelt att komma åt de rum som är låsta eller utrustning som är inlåsta. Om det dock inte är någon där så kan det vara bra att veta vad behövs för att komma åt vad.

Följande behöver du endast kortaccess till för att komma in i:

  • Receptionen i Solna
  • Utskottsvåningen i Solna
  • Pianorummet i utskottsvåningen i Solna

Däremot kan du komma att behöva kontakta lokaladmin eller någon med nyckel (ex under kvällar eller helger) om du har bokat något av följande:

  • Skattmästarens kontor för att komma åt projektorn, kamerorna eller Zettle-kortläsarna i Solna
  • Presidiets kontor för att komma åt högtalare 1 och 2 i Solna
  • FuM-rummet i Solna

Därför är det enklast att skicka ett mail till lokaladmin efter att du har mottagit bokningsbekräftelse så att ni tillsammans kan bestämma hur du får tillgång till det du bokat. Skattmästaren har dock hand om Zettle-kortläsararna.

Kårhuset Solna

Nedan kan du se både övergripande och mer ingående vilka rum du som medlem kan boka hos oss.

SolnaFuM-rummetStyrelserummetReceptionenPersonalrummetUtskottsvåningenPianorummet (utsk.vån.)
Namn i rumslistaFum-rummet_Union Council room_SolnaStyrelserummet_Board room_Solna

Receptionen_reception_ Solna
Personalrum_staff room_ SolnaUtskottsvåningen_
Committee floor_Solna
Pianorummet utskottsvåning/Piano room Committee floor_Solna
Behöver godkännande av lokaldminJaNejJaJaNejNej
Antal platser2816138-10208
Begränsade bokningstiderNejNejMåndagar efter kl. 17.00
Onsdagar efter kl. 14.00
Fredagar efter kl. 14.00
Alla vardagar efter kl. 17.00NejNej