Folkhälsovetenskapliga sektionen (PHS)

Folkhälsovetenskapliga sektionen (PHS) är sektionen för studenter vid följande program vid Karolinska Institutet:

  • Masterprogrammet i folkhälsovetenskap
  • Masterprogrammet i hälsoinformatik
  • Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management
  • Master­programmet i bio­entreprenörskap
  • Magisterprogrammet i global hälsa
  • Magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer

Som medlem i Medicinska Föreningen och registrerad på något av programmen är du medlem i PHS.