Nämnder

Nämnderna utses av Fullmäktige och har specifika ansvarsområden inom studentkåren.

Ceremoninämnden

Ceremoninämnden utvecklar och verkar för kontinuitet i samband med MF:s ceremonier och traditioner.

Disciplinnämnden

Disciplinnämnden utreder anmälningar och beslutar om disciplinära åtgärder som kan vidtagas mot medlem som bryter mot MF:s värden och regler.

Likabehandlingsnämnden – LBN

LBN jobbar för att skapa en vänlig miljö med mångfald, både på KI och inom MF. LBN:s mål är att alla studenter ska känna sig trygga och välkomna i alla situationer.

Stadgetolkningnämnden

Stadgetolkningsnämnden kan sammankallas när det råder oenighet i tolkningen av MF:s stadgar.

Stipendieprövningsnämnden

Stipendieprövningsnämnden sköter utlysandet av stipendier från stiftelserna som MF förvaltar, går igenom ansökningar till dessa och föreslår styrelsen hur stipendierna ska utdelas.

Valberedningen

Valberedningen utlyser förtroendeposter inom MF och centrala studentrepresentantposter inom KI så att alla MF-medlemmar kan söka posterna. De går igenom ansökningarna och presenterar nomineringar till posterna inför Fullmäktige (FuM).

Valnämnden

Valnämnden genomför kårvalet som sker varje höst. De utlyser valet så att alla MF:s medlemmar kan kandidera till Fullmäktige, skapar valaffischer samt publicerar valresultatet efter att medlemmarna röstat.