Stipendier

Varje år beslutar Styrelsen om utdelning av stipendium ur de stiftelser Medicinska Föreningen förvaltar. Utlysning av stipendium anslås på denna sida när ansökningsperioden är öppen. Läs mer om stiftelserna längre ner på sidan. Ledamöter i Styrelsen eller organ som bereder stipendieärenden är inte behöriga att ansöka om stipendium.