Stipendier

Ansökningsperioden är nu öppen för att söka följande stipendier:

  • stipendium ur Medicinska Föreningens samstiftelse för studieresor
  • stipendium ur Medicinska Föreningens samstiftelse för studier

Läs mer om stipendierna och hur du ansöker nedan.

Utlysning av stipendium ur Medicinska Föreningens samstiftelse för studier

Ansökan om stipendier ur Medicinska Föreningens samstiftelse för studier 2018 är nu öppen.

Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att utdela stipendier till studerande tillika medlemmar av Medicinska Föreningen i Stockholm för främjande av deras studier vid Karolinska Institutet.

Behöriga sökande: Stipendium kan tilldelas studerande och medlem av Medicinska Föreningen i Stockholm som har studerat minst ett år vid Karolinska Institutet och som med framgång bedriver sina studier. Vid utdelning av stipendium tas hänsyn till den stipendiesökandes ekonomiska ställning.

Stipendiebelopp: Högst 22 400 kr.

Sista ansökningsdatum: 31 Oktober 2018

Skicka din ansökan: som en (1) fil i pdf format till [email protected] och märk ämnesraden med ”Ansökan Samstiftelse för Studier 2018”. Ansökan måste ske genom det uppdaterade ansökningsformuläret för 2018 (finns endast på engelska). Fyll i formuläret, skriv ut det, signera, scanna och sätt ihop det tillsammans med eventuella bilagor till en pdf-fil. Skrivare och scanner finns att låna i MF:s receptioner under öppettider.

Ansökningsformulär 2018 Medicinska Föreningens samstiftelse för Studier

Utlysning av stipendium ur Medicinska Föreningens samstiftelse för studieresor

Ansökan om stipendier ur Medicinska Föreningens samstiftelse för studieresor 2018 är nu öppen.

Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att utdela stipendier till studerande tillika medlemmar av Medicinska Föreningen i Stockholm såsom understöd till företagande av resa – företrädesvis till utlandet – vars ändamål är studier inom den medicinska vetenskapens olika grenar.

Behöriga sökande: Stipendium kan tilldelas studerande och medlem av Medicinska Föreningen i Stockholm som har studerat minst ett år vid Karolinska Institutet. Stipendiat skall förbinda sig att redovisa resultatet av studieresan i en reseberättelse.

Stipendiebelopp: Högst 15 700 kr.

Sista ansökningsdatum: 31 Oktober 2018

Skicka din ansökan: som en (1) fil i pdf format till [email protected] och märk ämnesraden med ”Ansökan Samstiftelse för Studieresor 2018”. Ansökan måste ske genom det uppdaterade ansökningsformuläret för 2018 (finns endast på engelska). Fyll i formuläret, skriv ut det, signera, scanna och sätt ihop det tillsammans med eventuella bilagor till en pdf-fil. Skrivare och scanner finns att låna i MF:s receptioner under öppettider.

Ansökningsformulär 2018 Medicinska Föreningens samstiftelse for Studieresor