Stipendier

Varje år beslutar Styrelsen om utdelning av stipendium ur de stiftelser Medicinska Föreningen förvaltar. Utlysning av stipendium anslås på denna sida när ansökningsperioden är öppen. Läs mer om stiftelserna längre ner på sidan. Ledamöter i Styrelsen eller organ som bereder stipendieärenden är inte behöriga att ansöka om stipendium. 

Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att utdela stipendier till studerande tillika medlemmar av Medicinska Föreningen i Stockholm för främjande av deras studier vid Karolinska Institutet.

Behöriga sökande: Stipendium kan tilldelas studerande och medlem av Medicinska Föreningen i Stockholm som har studerat minst ett år vid Karolinska Institutet och som med framgång bedriver sina studier. Vid utdelning av stipendium tas hänsyn till den stipendiesökandes ekonomiska ställning.

Utlysning av stipendium anslås längre upp på denna sida när ansökningsperioden är öppen.

Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att utdela stipendier till studerande tillika medlemmar av Medicinska Föreningen i Stockholm såsom understöd till företagande av resa – företrädesvis till utlandet – vars ändamål är studier inom den medicinska vetenskapens olika grenar.

Behöriga sökande: Stipendium kan tilldelas studerande och medlem av Medicinska Föreningen i Stockholm som har studerat minst ett år vid Karolinska Institutet. Stipendiat skall förbinda sig att redovisa resultatet av studieresan i en reseberättelse.

Utlysning av stipendium anslås längre upp på denna sida när ansökningsperioden är öppen.

Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att främja pedagogisk utveckling av läkarutbildningen vid Karolinska Institutet.

Behöriga sökande: Stipendium kan tilldelas studerande och medlem av Medicinska Föreningen i Stockholm som har studerat minst ett år vid Karolinska Institutet och är aktiv inom pedagogisk utveckling av läkarutbildningen vid Karolinska Institutet.

Utlysning av stipendium anslås längre upp på denna sida när ansökningsperioden är öppen.

Är du ej behörig att söka något av stipendierna ovan? Kolla in KI:s stipendier!