Muslimska Studenter Karolinska Institutet (MSKI)

Muslimska Studenter Karolinska Institutet, även förkortat “MSKI“, är en ideell studentförening med muslimsk profil som grundades 2006. Vi har som ändamål att förmedla genuin kunskap om islam och samtidigt motverka den islamofobiska diskurs som idag kommit att genomsyra delar av både stat och civilsamhälle. Förutom detta ämnar vi att skapa en mötesplats för muslimska studenter för socialt umgänge, kunskapsutbyte och andra dylika aktiviteter. Individer som inte identifierar sig själva som muslimer är såklart också välkomna! Vid frågor, välkommen att ta kontakt med oss via mejl eller Facebook, länk till dessa finns till höger.